Gepubliceerd op:
15
mei
2023

Met het RUP leggen we de bestemming van een gebied vast. Dit is nodig zodat onze ruimte netjes geordend blijft en overal duidelijk is welke activiteit waar kan worden uitgevoerd. Het MER onderzoekt de effecten ervan op het milieu.

Een tijdje terug kon je feedback geven op het ontwerp RUP en plan-MER van Spreeuwenhoek-Venne bis. We leerden dat er nog heel wat bijsturing nodig was. 

Maar waarom zijn die nieuwe plannen nu nodig? 

Het gebied kreeg zo’n 10 jaar geleden een bestemming toegewezen via het RUP Spreeuwenhoek-Venne. Dat RUP is ondertussen zo goed als rechtsonzeker sinds 2017. Om terug rechtszekerheid te brengen wordt er een nieuw RUP, met bijhorend plan-MER opgemaakt, dat extra kwaliteiten wil meenemen zoals een aaneengesloten groene ruimte met doorzichten van kerk naar Vaart, betere verbindingen voor fietsers en voetgangers …

Waar staan we nu?

In november 2022 – januari 2023 was er een openbaar onderzoek. Daarbij kon iedereen het ontwerp RUP en plan-MER inkijken. We ontvingen adviezen, bezwaren en opmerkingen. Deze werden behandeld door de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Zij gaven ons het advies om de ontwerpfase van het RUP te hernemen en dus de plannen bij te sturen. Mobiliteit, water en ruimtebesparing zijn daarbij de aandachtspunten. 

Bekijk het advies van de GECORO.

De Gemeenteraad heeft op haar beurt op 24 april 2023 besloten het advies van de GECORO te volgen en om de ontwerpfase van het RUP opnieuw te doen. We willen er alles aan doen om tot een plan te komen, dat ondersteund wordt door adviesinstanties, buurtbewoners en eigenaars. We zetten daarbij verder in op participatie.

Dat nieuwe ontwerp RUP en plan-MER zal trouwens de vorige versie vervangen. Vervolgens hebben we opnieuw goedkeuring nodig van de Gemeenteraad. Een nieuw openbaar onderzoek staat op de planning in september 2023. 

We contacteren iedereen die een opmerking of bezwaar indiende tijdens het openbaar onderzoek ook schriftelijk. 

Bekijk de projectpagina van Spreeuwenhoek-Venne

Nieuwsbrief

Graag op de hoogte blijven de vooruitgang in Spreeuwenhoek-Venne? Dan is onze nieuwsbrief iets voor jou.

Ik schrijf me in op de nieuwsbrief


We bouwen elke dag aan het Mechelen van morgen. Benieuwd naar nog meer projecten?