Gepubliceerd op:
4
januari
2021

Het charter Baanbrekende Werkgever sluit perfect aan bij onze visie op het welzijn van onze werknemers en onze visie op mobiliteit.

Minder onderweg zijn, mensgericht beleid rond hybride werken en slimmer en groener onderweg: dat zijn de drie pijlers van het charter Baanbrekende Werkgever. Het is een initiatief van De Lijn, Antwerp Management School en de vacaturesite Jobat. In het charter staat de medewerker centraal. De initiatiefnemers willen zo een positieve impact hebben op het welzijn van de medewerkers en gaven andere werkgevers de mogelijkheid om het charter online te ondertekenen.

Dat deed ook Stad Mechelen: in ons beleid hebben we al langer aandacht voor hybride werken en duurzame mobiliteit. We hebben ingezet op plaats - en tijdsonafhankelijk werken, op vlotte verplaatsingen met (dienst)fietsen en recent geïnvesteerd in extra fietsenstallingen voor het personeel.

Het charter sluit aan bij onze toekomstvisie. De coronaproblematiek heeft heel wat impact op de mobiliteit en het welzijn van de medewerkers. We ontdekten met z’n allen thuiswerk en merkten dat het kan. Anderzijds ervaren medewerkers ook nieuwe vormen van stress door bijvoorbeeld een moeilijke thuiswerksituatie en is er het gemis van het sociaal contact op de werkvloer.

Veel ondernemingen bevinden zich nu op het kantelpunt van hoe ze het werk in de toekomst gaan organiseren. Als stad vinden we het belangrijk om mee aan de kar te trekken om de uitdagingen die gepaard gaan met hybride werken, te vertalen naar een uitgewerkt beleid waarin de werknemers centraal staan. Als ambassadeur willen we het goede voorbeeld geven en nog meer ondernemingen stimuleren om doordacht in te zetten op hybride werken en nieuwe mobiliteit.