Waar kan je ons bereiken?

Meer weten over de boeiende geschiedenis van je stad, familie of huis? Surf naar www.stadsarchiefmechelen.be en duik er onder in de rijke collecties van het Stadsarchief. Je kan er terecht voor:

  • onderzoek naar je huis, straat, buurt, wijk of dorp: verzameling Berlemont, bouwplannen, kaarten en plattegronden, verzamelingen postkaarten, prenten en foto's...
  • tal van andere onderzoeken: over verenigingen, winkels, bedrijven, sportverenigingen, gebeurtenissen...
  • de erfgoedbibliotheek: je vindt er duizenden boeken, tijdschriften, kranten, almanakken, pamfletten, handschriften, kronieken...
  • duizenden foto's, prenten, kaarten en plattegronden: deze zijn ook raadpleegbaar via www.regionalebeeldbank.be
  • Surf naar  www.mechelsegenealogischebronnen.be voor onderzoek naar je familie (stamboomonderzoek): registers burgerlijke stand, bevolkingsregisters, parochieregisters, schepenregisters, notarisakten, akten van de weeskamer, bidprentjes, doodsbrieven... 

Tip: reserveer je documenten voor de zaterdagvoormiddag!

Plan je een bezoek aan onze leeszaal op zaterdagvoormiddag en weet je al welke documenten je nodig hebt? Stuur op voorhand een mailtje naar stadsarchief@mechelen.be en wij leggen ze voor je klaar!

Op zaterdagvoormiddag lopen de wachttijden door de drukte vaak op. Als je op voorhand je documenten reserveert, kan je veel sneller aan de slag. En je draagt bij tot een betere dienstverlening! Om praktische reden ontvangen we de aanvragen graag ten laatste op donderdag 17u vóór de zaterdag in kwestie.