In 2015 werd studiebureau Sweco aangesteld om de Augustijnenstraat opnieuw vorm te geven. Deze heraanleg kadert in de vernieuwing van de openbare ruimte in de Mechelse binnenstad.

Project

De vernieuwde Augustijnenstraat zet maximaal in op het comfort van de voetgangers met brede voetpaden. Net zoals in andere nieuwe straten gebruikten we ook hier de vlakke mozaïekkeien met ingecementeerde voeg. Het maakt de straat makkelijk toegankelijk voor alle weggebruikers.
Fietsers fietsen mee op de rijweg. Voor de fietsers in tegenrichting kwam er een fietssuggestiestrook. Door de hoge parkeerdruk zochten we naar een goed evenwicht tussen parkeren, fietsenstallingen en straatgroen.

Ligging