Het Cultuurcentrum, de Academie en het Conservatorium gaan er in de toekomst helemaal anders uitzien. Naast extra ruimte en nieuwe klaslokalen komen er nieuwe ateliers en danszalen bij. En door de verschillende gebouwen en bijhorende binnentuinen nog beter met elkaar te verbinden, wordt alles een mooier geheel.

Plannen

Fase 1 

De architecten Bob McMaster en KRFT pakken het grondig aan. De Blauwe Zaal, het huidige auditorium van het Cultuurcentrum, verhuist naar de eerste verdieping en maakt zo plaats voor een ruime foyer. Naast het onthaal van Academie, Conservatorium en Cultuurcentrum ga je hier regelmatig een tijdelijk expo kunnen bezoeken, een lezing kunnen volgen of van een muziekvoorstelling kunnen genieten.

Vanuit de foyer ga je via brede trappen naar de tentoonstellingszalen en de nieuwe Blauwe Zaal. 

Op de kruising van de vleugels van Academie, Conservatorium en Cultuurcentrum realiseren we een nieuwbouw om het plaatsgebrek op te lossen. Er komen nieuwe klaslokalen, ateliers en danszalen. Op de gelijkvloerse verdieping zal de opengemaakte ruimte dienen als een verlengstuk van het onthaal aan het plein.

In het totaal wordt het kostplaatje van de hierboven beschreven werken geschat op 6 miljoen euro, waarvan Vlaanderen 2 miljoen zal investeren.

Fase 2

Het Cultuurcentrum krijgt een vervolgfase dat focust op het cultuurplein en een renovatie van de Minderbroederskerk.

Op het Cultuurplein zelf komen er extra fietsenstallingen en heel wat groen bij. Logistiek zal een duidelijk afgebakende en zichtbare plek krijgen op het plein. De zalen in de kerk worden bovendien akoestisch beter gescheiden. De binnen- en buitenruimtes worden ten slotte beter verbonden.

Fase 3

Deeltijds Kunstonderwijs krijgt een vervolgfase om de capaciteit van Academie en Conservatorium verder uit te breiden. 

We dienden voor deze fase een ontwerpvoorstel in binnen de tweede oproep van het scholenbouwprogramma ‘Scholen van Vlaanderen' van Agion. In juli 2023 kregen we het goede nieuws dat het project werd geselecteerd. Zo wordt een optopping boven op de vleugel van Conservatorium en een nieuwbouw in de tuin mogelijk. Het ontwerp zullen we nog verder uitwerken.

Timing

Fase 1

  • voorjaar 2022: Aanstellen architectenbureau (Bob McMaster in samenwerking met KRFT)
  • zomer - najaar 2022: Ontwerp
  • najaar 2023: Aanvraag vergunningen
  • begin 2024: Aanbesteding werken
  • voorjaar 2024: Keuze aannemer
  • midden 2024: Start werken

We verwachten dat de werken 2 jaar zullen duren, maar dat is uiteraard afhankelijk van allerlei factoren. De werken zullen in fases gebeuren, zodat er zo weinig mogelijk impact is op iedereen die er les volgt of dingen organiseert.

Fase 2

De timing van deze fase moeten we nog bepalen. 

Fase 3

  • 2027: realisatie

Historiek

De cultuursite was niet altijd de cultuursite. In 1231 vestigden de Mechelse minderbroeders hun klooster op deze plek. Na de Franse Revolutie verhuisden ze naar de kazerne. In 1950 werd het klooster bijna volledig afgebroken.

De modernistische Mechelse architect Jan Lauwers ontwierp een nieuwbouw voor de Academie voor Beeldende Kunsten en het Cultureel Centrum (1955-1958), waarin hij ook de behouden kloosterkerk van de minderbroeders opnam. 

Enkele jaren later (1961-1968) werd aan de Melaan de aansluitende vleugel voor het Conservatorium gebouwd, volgens de plannen van de eveneens Mechelse architecten Maurice De Heyder en Jan Van Meerbeeck.

Ligging

De cultuursite omvat het Cultuurcentrum, de Academie en het Conservatorium.