Het Cultuurcentrum, de Academie en het Conservatorium gaan er in de toekomst helemaal anders uitzien. Naast extra ruimte en nieuwe klaslokalen komen er nieuwe ateliers en danszalen bij. En door de verschillende gebouwen en bijhorende binnentuinen nog beter met elkaar te verbinden, wordt alles een mooier geheel.

Plannen

De architecten pakken het grondig aan. De Blauwe Zaal, het huidige auditorium van het Cultuurcentrum, verhuist naar de eerste verdieping en maakt zo plaats voor een ruime inkomhal. Naast de balies van de Academie, het Conservatorium en het Cultuurcentrum ga je in die inkomhal regelmatig een tijdelijk expo kunnen bezoeken, een lezing kunnen volgen of van een muziekvoorstelling kunnen genieten. Vanuit de inkomhal ga je via brede trappen naar de tentoonstellingszalen en de nieuwe Blauwe Zaal. De foyer blijft op dezelfde plek, maar zal beter passen in de ruimte.

De nieuwe Blauwe Zaal, die zich in de toekomst op de eerste verdieping zal bevinden, heeft plek voor 200 à 230 toeschouwers. De architecten streven daarbij naar een hoogte van 6 meter, betere akoestiek en vooral meer comfort en beenruimte. Dat is uiteraard heel welkom voor het Cultuurcentrum, maar zeker ook voor de externe partner Filmhuis Mechelen, die tot nu zijn films vertoont in het huidige auditorium. 

In de oksel van de Academie en het Cultuurcentrum komt een extra gebouw om het plaatsgebrek op te lossen. Daar komen nieuwe klaslokalen, ateliers en danszalen. En het zal dienen als een verlengstuk van het onthaal aan het plein.

Op het Cultuurplein zelf komen er extra fietsenstallingen en heel wat groen bij. Logistiek zal een duidelijk afgebakende maar zichtbare plek krijgen op het plein.

De architecten verbeteren de verbindingen tussen alle binnen -en buitenruimtes.

In het totaal wordt het kostplaatje geschat op 6 miljoen euro, waarvan Vlaanderen 2 miljoen zal investeren.

Timing

  • Voorjaar 2022: Aanstellen architectenbureau (Bob McMaster in samenwerking met KRFT)
  • Zomer - najaar 2022: Ontwerp
  • Voorjaar 2023: Indienen vergunningen
  • Midden 2023: Aanbesteding werken
  • Eind 2023: Keuze aannemer
  • Voorjaar 2024: Start werken

We verwachten dat de werken 2,5 jaar zullen duren, maar dat is uiteraard afhankelijk van allerlei factoren. De werken zullen in fases gebeuren, zodat er zo weinig mogelijk impact is op iedereen die er les volgt of dingen organiseert.

Historiek

De cultuursite was niet altijd de cultuursite. In 1231 vestigden de Mechelse minderbroeders hun klooster op deze plek. Na de Franse Revolutie verhuisden ze naar de kazerne. In 1950 werd het klooster bijna volledig afgebroken.

De modernistische Mechelse architect Jan Lauwers ontwierp een nieuwbouw voor de Academie voor Beeldende Kunsten en het Cultureel Centrum (1955-1958), waarin hij ook de behouden kloosterkerk van de minderbroeders opnam. 

Enkele jaren later (1961-1968) werd aan de Melaan de aansluitende vleugel voor het Conservatorium gebouwd, volgens de plannen van de eveneens Mechelse architecten Maurice De Heyder en Jan Van Meerbeeck.

Partners

Ligging

De cultuursite omvat het Cultuurcentrum, de Academie en het Conservatorium.