• De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Stad Mechelen en Woonpunt Mechelen werken samen aan de nieuwe wijk.
  • Woonpunt Mechelen, sociale huisvestigingsmaatschappij en eigenaar van de meeste woningen, staat in voor de woningbouw.
  • De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen is hoofdopdrachtgever en samen met Stad Mechelen verantwoordelijk voor de wegenwerken en de aanleg van het openbaar domein. Zij hebben elk hun eigen aannemers die de werken uitvoeren.
  • Ontwerpbureau OMGEVING bedacht het ontwerp voor de nieuwe wijk in overleg met alle betrokken organisaties.