Het Groot Begijnhof verdient een uitstraling met meer plaats voor bewoners, voetgangers, fietsers en groen. Eentje zonder doorgaand verkeer en zonder geparkeerde wagens. Net zoals het al in veel andere begijnhoven in Vlaanderen het geval is.

Daarom zijn er twee mobiliteitswijzigingen op komst:

 • Het Groot Begijnhof wordt parkeervrij.
 • Enkel lokaal verkeer in het Groot Begijnhof.

Die wijzigingen gaan in vanaf juni 2023 op voorwaarde dat de rioleringswerken in de Guido Gezellelaan klaar zijn.

 


Parkeren

Parkeren kan in de toekomst niet meer in het Groot Begijnhof. Laden en lossen kan nog steeds. De parkeerplaatsen voor personen met een handicap blijven.

Parkeren groeperen we aan de rand. Zo komt er plaats vrij voor groen, fietsenstallingen, bankjes enz.

Voor bewoners zijn er twee exclusieve alternatieven in de buurt: 

 • Gratis parkeren op parkings ’t Veer en Centjesmuur (met bewonerskaart). 
 • Goedkoper parkeren in Parking Keerdok (zonder bewonerskaart). 

’t Veer en Centjesmuur: gratis en exclusief voor bewoners 

De parkings aan ’t Veer en de Centjesmuur worden voorbehouden voor buurtbewoners met een bewonerskaart van parkeerzone 1. Bezoekers kunnen terecht in Parking Keerdok.

Parking Keerdok: subsidiekorting voor bewoners 

Bewoners kunnen een abonnement nemen in Parking Keerdok, met of zonder tussenkomst van de stad.

 • Indigo biedt twee abonnementen aan voor bewoners, zonder tussenkomst van de stad. De prijs hangt af van de formule die je kiest en de duurtijd van het abonnement.
 • Daarnaast heeft Stad Mechelen een subsidiereglement ingevoerd voor bewoners van het Groot Begijnhof. Je kan daarvan gebruik maken als je alle bewonerskaarten op jouw domicilieadres inlevert, of als je geen bewonerskaarten hebt. Er wordt dan een jaarabonnement afgesloten aan een tarief van 65 euro per maand. De stad neemt 50 euro van die kostprijs op zich. Als bewoner betaal je dan slechts 15 euro per maand. Het subsidiereglement geldt voor een periode van twee jaar.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Streeteo, via parkeren.mechelen.be@streeteo.com of 015 42 45 40. Meer info over de parking


Verkeersstromen

Om doorgaand autoverkeer te mijden, passen we de circulatie aan. De woningen blijven bereikbaar met de auto en er komen geen ANPR-camera's.

 • De Nonnenstraat wordt geknipt aan de Begijnhofkerk. Zo kunnen we op die plek een plein creëren.
 • De Nonnenstraat blijft enkelrichting vanaf de Nieuwe Beggaardenstraat.
 • Aan de kruising met de Moreelstraat slaan bestuurders verplicht rechtsaf.
 • De rijrichting van de Moreelstraat keert om, richting de Sint-Katelijnestraat. Het verkeer rijdt dan verder staduitwaarts via de Goswin de Stassartstraat, of via de Nieuwe Beggaardenstraat en Vrouw van Mechelenstraat.
 • De route vanaf de Schrijnstraat wijzigt enkel aan de kerk. Het Begijnenkerkhof wordt enkelrichting naar de Moreelstraat. De Sint-Alexiusstraat wordt enkelrichting naar de Nonnenstraat.
 • De Nonnenstraat blijft enkelrichting tot aan de Krommestraat. Tussen de Krommestraat en de ventweg van de Guido Gezellelaan wordt er dubbelrichtingsverkeer ingevoerd.

Voordelen

 • Doorgaand verkeer zal bijna volledig verdwijnen. Enkel de doorgang vanuit de Schrijnstraat naar de vesten is mogelijk. Dat is vooral voor de bewoners goed nieuws.
 • Een deel van het begijnhof wordt rechtstreeks ontsloten via de ventweg en de Krommestraat. Daardoor moet er minder verkeer door de binnenstad en verbetert de bereikbaarheid voor de bewoners.
 • Wegrijdend verkeer wordt verspreid over de verschillende straten nl. via de Vrouw van Mechelenstraat, maar ook via de Kraanbrug of de Goswin de Stassartstraat.
 • Aan de kerk kan een plein gemaakt worden.
 • In de Nonnenstraat is er meer plaats voor groen omdat er geen passeerhavens nodig zijn.