Het Groot Begijnhof verdient een uitstraling met meer plaats voor bewoners, voetgangers, fietsers en groen. Eentje zonder doorgaand verkeer en zonder geparkeerde wagens. Net zoals het al in veel andere begijnhoven in Vlaanderen het geval is.

Daarom veranderen er vanaf 19 juni 2023 een paar zaken:

 • Het Groot Begijnhof wordt een woonerf.
 • Er rijdt enkel nog lokaal verkeer in het Groot Begijnhof.
 • Het Groot Begijnhof wordt parkeervrij.
 • De schoolstraat in de Nieuwe Beggaardenstraat breidt uit.

 


Woonerf

Het Groot Begijnhof wordt een woonerf. Woonerven dragen bij aan een aangename en open binnenstad en bieden meer ruimte voor bewoners, voetgangers en fietsers.

Binnen een woonerf gelden de volgende verkeersregels:

 • De snelheid is voor alle weggebruikers beperkt tot 20 km per uur.
 • Voetgangers mogen de volledige breedte van de openbare weg gebruiken, maar mogen het verkeer niet nodeloos hinderen. Ook spelen is er toegelaten. Bestuurders passen hun rijgedrag aan. 
 • Parkeren in een woonerf is verboden, behalve waar het expliciet toegestaan wordt door een verkeersbord. (zie verder)

Lokaal verkeer

Om doorgaand autoverkeer te mijden, passen we de circulatie aan. De woningen blijven bereikbaar met de auto.

 • De Nonnenstraat wordt geknipt aan de Begijnhofkerk. Zo kunnen we op die plek een plein creëren.
 • De Nonnenstraat blijft enkelrichting vanaf de Nieuwe Beggaardenstraat.
 • Aan de kruising met de Moreelstraat slaan bestuurders verplicht rechtsaf.
 • De rijrichting van de Moreelstraat keert om, richting de Sint-Katelijnestraat. Het verkeer rijdt dan verder staduitwaarts via de Goswin de Stassartstraat, of via de Nieuwe Beggaardenstraat en Vrouw van Mechelenstraat.
 • De route vanaf de Schrijnstraat wijzigt enkel aan de kerk. Het Begijnenkerkhof wordt enkelrichting naar de Moreelstraat. De Sint-Alexiusstraat wordt enkelrichting naar de Nonnenstraat.
 • De Nonnenstraat blijft enkelrichting tot aan de Krommestraat. Tussen de Krommestraat en de ventweg van de Guido Gezellelaan wordt er dubbelrichtingsverkeer ingevoerd.

Voordelen

 • Doorgaand verkeer verdwijnt bijna volledig. Enkel de doorgang vanuit de Schrijnstraat naar de vesten is mogelijk. Dat is vooral voor de bewoners goed nieuws.
 • Een deel van het begijnhof wordt rechtstreeks ontsloten via de ventweg en de Krommestraat. Daardoor moet er minder verkeer door de binnenstad en verbetert de bereikbaarheid voor de bewoners.
 • Wegrijdend verkeer wordt verspreid over de verschillende straten, namelijk via de Vrouw van Mechelenstraat, maar ook via de Kraanbrug of de Goswin de Stassartstraat.
 • Aan de kerk kan een plein gemaakt worden.
 • In de Nonnenstraat is er meer plaats voor groen omdat er geen passeerhavens nodig zijn.

Parkeren

Het Groot Begijnhof wordt parkeervrij. Laden en lossen kan nog steeds. 
Personen met een beperking die aan de voorwaarden voldoen, kunnen een voorbehouden parkeerplaats aanvragen bij het stadsbestuur. 

Parkeren groeperen we aan de rand van het Groot-Begijnhof. Zo komt er plaats vrij voor groen, fietsenstallingen, bankjes enz.

Er zijn verschillende alternatieven in de buurt, exclusief voor bewoners.

 • Gratis parkeren op parkings ’t Veer en Centjesmuur (met bewonerskaart). 
 • Gratis parkeren in de Nieuwe Beggaardenstraat, Vrouw van Mechelenstraat, Guido Gezellelaan (met bewonerskaart).
 • Goedkoper parkeren in Parking Keerdok (zonder bewonerskaart). 

Gratis en exclusief bewonersparkeren

De parkings aan ’t Veer en de Centjesmuur worden voorbehouden voor buurtbewoners met een bewonerskaart van parkeerzone 1. 
Ook in de Nieuwe Beggaardenstraat, Vrouw van Mechelenstraat en Guido Gezellelaan kunnen bewoners met bewonerskaart van parkeerzone 1 gratis parkeren.

Bezoekers kunnen terecht in Parking Keerdok. 
In de Nieuwe Beggaardenstraat komen er ook 4 kortparkeerplaatsen bij. 

Parking Keerdok: subsidiekorting voor bewoners 

Bewoners kunnen een abonnement nemen in Parking Keerdok, met of zonder tussenkomst van de stad.

 • Indigo biedt twee abonnementen aan voor bewoners, zonder tussenkomst van de stad. De prijs hangt af van de formule die je kiest en de duurtijd van het abonnement.
 • Daarnaast heeft Stad Mechelen een subsidiereglement ingevoerd voor bewoners van het Groot Begijnhof. Je kan daarvan gebruik maken als je alle bewonerskaarten op jouw domicilieadres inlevert, of als je geen bewonerskaarten hebt. Er wordt dan een jaarabonnement afgesloten aan een tarief van 65 euro per maand. De stad neemt 50 euro van die kostprijs op zich. Als bewoner betaal je dan slechts 15 euro per maand. Het subsidiereglement geldt voor een periode van twee jaar.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Streeteo, via parkeren.mechelen.be@streeteo.com of 015 42 45 40. Meer info over de parking

Leveringen en diensten aan huis

Er wordt een vergunningssysteem (najaar 2023) uitgewerkt voor leveringen of kleine werken aan huis. Per domicilieadres kunnen bewoners 4 keer per jaar gratis een vergunning inname openbaar domein aanvragen. 


Uitbreiding schoolstraat en Kiss-and-ride

De bestaande schoolstraat in de Nieuwe Beggaardenstraat breidt uit tot de volledige lengte van de straat. Dat wil zeggen dat er tijdens het begin en einde van de schooldag geen auto's door de straat mogen rijden. Fietsers, voetgangers en hulpdiensten mogen altijd door. Bewoners en houders van een garage in de schoolstraat mogen, indien noodzakelijk, door de straat rijden op vertoon van een doorgangsbewijs.  

Ook komt er een kiss-and-ridezone aan de Guido Gezellelaan, waar kinderen veilig afgezet en opgehaald kunnen worden.
Meer info over schoolstraten.