Buurman Fluvius zal de komende acht jaar zijn terreinen helemaal veranderen. Het centrale kantoorgebouw, dat plaats biedt aan 500 medewerkers, is al volledig vernieuwd.

Verschillende onderdelen

  • Het vernieuwde kantoorgebouw voor 500 medewerkers heeft een gevarieerde mix aan werkplekken. Dat gebouw wordt vandaag al volop gebruikt.
  • Een Living-lab, dat bestaat uit een gebouw en testzones in een parkomgeving. Het zal gebruikt worden voor het uittesten van nieuwe ontwikkelingen rond duurzame transities op vlak van energie en water. Er kunnen demonstraties aan externe partijen gebeuren, implementatietesten van nieuwe producten op het net en opleiding van zowel Fluviuspersoneel als externe aannemers.
  • Een nieuw te bouwen Business Center heeft grotere vergaderruimtes, maar ook opleidingslokalen, een restaurant en een keuken. Buiten de werkuren zullen derden dit Business Center ook kunnen gebruiken.
  • Een splinternieuw magazijn voor Fluvius-technici.

Voor alle gebouwen en de inrichting van de omgeving legt Fluvius zichzelf hoge standaarden voor energie- en watergebruik op. Dat past helemaal in hun maatschappelijke rol als netbeheerder.

Vrij toegankelijk

In tegenstelling tot vandaag wordt een deel van de terreinen van Fluvius na realisatie vrij toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Hierdoor ontstaan er nieuwe fietsverbindingen naar de naastgelegen wijken.

Het nieuwe magazijn, de buitenopslagzone en het gasterrein blijven om veiligheidsredenen wel nog volledig afgeschermd.

Gemotoriseerd verkeer zal op de campus enkel voor Fluvius-medewerkers toegelaten zijn. Bezoekers kunnen hun voertuig kwijt in de nieuwe Parking Keerdok.

Meer groen

Naast nieuwe gebouwen komt er veel meer groen op de terreinen. Centraal komt een parkzone met een wadi. Die speelt een rol in de waterhuishouding van de site, in mogelijke tests met hemelwater maar ook in de beleving van werknemers en bezoekers. Bloem- en kruidenrijk gras laat ook insecten profiteren van de vernieuwde Fluvius-site. Verschillende bomen bieden koele schaduwplekken tijdens warme periodes, maar kunnen ook een pluktuin zijn voor de buurt.

Langs de Afleidingsdijle komt een grote groenzone.

De grens tussen de Fluvius terreinen en de nieuwe woonwijk Keerdok zal op een kwalitatieve manier worden afgewerkt.

Campus Mechelen blijft actief tijdens de werken

Campus Mechelen blijft tijdens de uitvoering van dit megaproject altijd operationeel. Daarom wordt de uitvoering gespreid over acht jaar. Geen enkel gebouw wordt afgebroken voordat er een nieuw alternatief is.