Gezonde woonmix

Tussen de bedrijvensite van Fluvius en Parking Keerdok verrijst Wattland, een kwalitatieve woonwijk met 197 woningen. Het grootste deel zijn appartementen met daarnaast een reeks grondgebonden eengezinswoningen.

Een centrale ontsluitingsweg, de Antonia Wolversstraat, splitst de wijk op in een noord- en zuidzijde.

  • De noordzijde krijgt een stedelijk karakter met nieuwbouw gesloten naar de N16 en open naar de centrale ontsluitingsweg. Er komen appartementen met een, twee of drie slaapkamers, duplexappartementen voor cohousing en een kantoorruimte. Centraal komen er zowel appartementen als duplex penthouses, gezinswoningen en een polyvalente ruimte. Er komt een groen stedelijk plein met een 10-tal nieuwe bomen en plantvakken. Naast het centrale plein richten de woningen zich naar twee private groene ruimtes voor bewoners.
  • Aan de zuidzijde komen drie aparte nieuwbouwvolumes die met hun voeten in het groen staan. Dat betekent een waterrijk landschap groter dan een voetbalveld met een grote rol in de waterhuishouding van de wijk. Bestaande bomen blijven waar mogelijk en nieuwe bomen krijgen er een plek. Doorheen dit landschap slingeren een wandelpad en informele spelelementen.

Ondergronds komt een parkeergarage voor 158 auto's en er komen ook 661 stallingen voor fietsen.

Groen bouwen en wonen

Dankzij een BEO-veld en lucht-waterwarmtepompen is de toekomstige woonwijk volledig gasvrij. Zonnepanelen en optioneel ook slimme domotica beperken het elektriciteitsverbruik. Slechts 30 procent van de oppervlakte zal bebouwd zijn. Aan de zuidzijde wordt een zone groter dan een voetbalveld omgevormd tot een wetland. Regenwater kan er op een natuurlijke manier infiltreren.

 

Projectontwikkelaars team Cores Development en Vanhout/Besix realiseren het project. Ze zorgden intussen ook voor de heraanleg van het kruispunt N16/Elektriciteitstraat waardoor Keerdok goed ontsloten wordt.

Architectenbureau HUB werd aangesteld om een stadsontwerp voor de woonwijk vorm te geven. Samen met de architecten van Bontinck A&E en het Mechelse bureau dmvA tekenen ze de verschillende gebouwen architecturaal verder uit. 

Daarnaast ontwierp OKRA landschapsarchitecten de omgevingsaanleg. Studiebureaus ARA en D+A staan in voor het technische luik van de wegenis en groenaanleg. Cores Development financiert ook een deel van het Keerdokpark aan de achterzijde van het Van der Valk Hotel.