In 2020 hebben we de Sint-Albertuswijk in Muizen heraangelegd. Verschillende straten zijn onder handen genomen en de wijk kreeg een nieuwe, gescheiden riolering. 

Project

We werken aan een leefbare, aantrekkelijke en groene stad. De heraanleg van de Sint-Albertuswijk vormt daar een onderdeel van.

Gescheiden rioolstelsel

In 2019-2020 lieten we riolerings- en vernieuwingswerken uitvoeren in de:

  • Toekomststraat
  • Gustaaf Ghijselsstraat
  • Sint-Albertusstraat
  • Bernardinnenstraat
  • Alfred Nobelstraat
  • Een deel van de Davidstorenstraat
  • Een deel van de Struikheidestraat

De nieuwe riolering vangt afval- en regenwater apart op. Doordat we het regenwater niet meer opvangen samen met afvalwater, moet er minder water vervoerd en gezuiverd worden. Dat bespaart energie en zo houden we wateroverlast tegen.

Eerst vangen we zoveel mogelijk regenwater op door ontharding en meer bomen en planten in de wijk. Regenwater dat we niet opvangen, stroomt naar een nieuwe, aparte riool. Die regenwaterriool vervoert het regenwater naar een bufferbekken aan het Bos van Loos. In dat bekken kan het water de bodem binnensijpelen. Als dat bufferbekken vol is, dan voeren we het water traag af naar de Hanswijkbeek.

Mooier en veiliger

Ook de verkeerssituatie in de wijk pasten we aan. Wegversmallingen, verhoogde kruispunten en bochten in de weg zorgen ervoor dat bestuurders trager rijden. Door de Bernardinnenstraat en Gustaaf Ghijselsstraat rijd je in 1 richting. Nieuwe parkeerplaatsen zijn gescheiden van de rijbaan.

We dachten ook aan de fietsers en voetgangers. Pleinen kregen een nieuwe inrichting met meer groen, voetgangers kregen meer ruimte en nieuwe fietsbeugels maken het makkelijker voor fietsers.

Ligging

De Sint-Albertuswijk is een woonwijk in Muizen (Mechelen).