De sportterreinen aan sporthal Kouter krijgen een grondige make-over. De oude schaatsbaan maakt plaats voor een nieuw gebouw met cafetaria en kleedkamers. De verouderde site wordt een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners en sporters en de thuisbasis van de nieuwe voetbalclub VC Leest. 

Plannen

Nieuwe terreinen voor Leestse voetbalclub

De nieuwe voetbalclub VC Leest, een fusie van Rapid Leest en Leest United, traint en speelt vanaf 2023 op de vernieuwde voetbalvelden.

VC Leest scoort op provinciaal en regionaal niveau door goede jeugdopleidingen en het coachen van jonge talenten. De voetbalclub wil verder groeien als een fijne plek voor lokale spelers, fans en vrijwilligers.

Oude schaatsbaan wordt ontmoetingsplaats

De oude, leegstaande schaatsbaan breken we af. Zo komt er plaats vrij voor een nieuw gebouw met:

 • cafetaria
 • ruimte voor verschillende activiteiten
 • 8 kleedkamers met douches
 • fietsenstalling voor 150 fietsen
 • parkeerplaats voor 80 auto’s

Groene sportzone in open lucht

De vernieuwde sportzone ligt aan bestaande wandel-, fiets- en mountainbikeroutes. Wandelaars en fietsers kunnen er douchen, materiaal opbergen of iets drinken in de cafetaria.

In de groene omgeving van de site vind je zeker iets om je te ontspannen:

 • petanquebanen
 • voldoende plek om alleen te sporten
 • wandelpaden voor buurtbewoners en bezoekers

We verplaatsen de ingang van de bestaande sportsite om zo de verbinding tussen het gebouw en de rest van de sportsite te versterken. We kiezen voor een open werking op deze nieuwe site. Dat wil zeggen dat als bepaalde terreinen niet gereserveerd zijn, vriendengroepen, buurtbewoners of andere Mechelaars ze dan mogen gebruiken.

Mobiliteit en veiligheid

Momenteel onderzoeken we verschillende maatregelen met oog op verbetering van de veiligheid:

 • veilige oversteekplaatsen in de Dorpstraat, Juniorslaan en Wagenmakersstraat
 • uitbreiden zone 30 tot voorbij het kruispunt van de Wagenmakersstraat
 • herkomst-herbestemmingsonderzoek in Leest/Hombeek, de as Hombeek/Kapelle en de (Hombeker)Kouter. Dit onderzoek kijkt na hoeveel en welk soort verkeer zich in de zone verplaatst en brengt de reisroutes in kaart. Op basis hiervan kunnen we ingrijpen.
 • aanleg van een voetpad aan de oostelijke kant van de Wagenmakersstraat 
 • verbeteren van het kruispunt Juniorslaan en Vinkstraat

Ook de politie onderzoekt de bestaande trajectcontroles, plaatsing van de camera's en de bestaande vrachtwagensluis (waarmee we onnodig verkeer in de dorpskern voorkomen) in Leest. 

Plannen inkijken

Bekijk de plannen in het dorpshuis: 

 • dinsdag van 9 tot 12.30u
 • woensdag van 14 tot 16u

Timing 

 • november 2022: aanbesteding gebouw
 • december 2022:
  • aanbesteding omgeving (parking, velden, omgeving)
  • vergunning in uitvoering
 • januari 2023: aanstelling aannemer gebouw
 • april 2023: aanleg voetbalvelden
 • midden mei: afbraak oude schaatsbaan
 • juni: aanleg nieuwe parking en nieuwbouw
 • augustus 2023: voetbalvelden speelklaar
 • voorjaar 2024: einde werken

Soms duurt een fase langer dan verwacht. In dat geval passen we de timing aan.

Update werken 12.06.2023

De werken aan de nieuwe site zijn gestart.

 • Voetbalvelden
  • De aannemer werkt hard om de twee kunstgrasvelden klaar te krijgen tegen midden juli 2023.
  • Het natuurgrasveld wordt ingezaaid tegen september 2023, maar zal niet bespeeld worden in het volgende sportseizoen.
  • AGB SAM geeft de tijdelijke kleedkamers in het tribunegebouw een interne opfrissing.
  • Het voetbalseizoen van VC Leest begint op de nieuwe terreinen op 18/7/2023.
 • Omgevingsaanleg
  • De rioleringswerken voor de parking beginnen op 12 juni 2023.
  • Er zal een tijdelijke parking op de site worden voorzien in afwachting van de nieuwe parking.
 • Afbraak gebouwen
  • De afbraak van de oude schaatsbaan start op 12 juni.
  • Eerst worden er interne afbraakwerken uitgevoerd.
  • Vanaf week 19 juni zal het asbest dak en eventuele andere asbestmaterialen professioneel worden verwijderd. Alle veiligheidsmaatregelen worden genomen. Het asbest zal verwijderd zijn voor het bouwverlof.
  • Het gebouw zal volledig afgebroken zijn tegen 15 augustus.
  • Tussen 16 en 31 augustus vindt het tweede deel van het archeologieonderzoek plaats.
  • Begin september beginnen we met de opbouw van de nieuwe infrastructuur.

Samen met de buurt

22 november 2022 was er een bewonersvergadering. Daar zaten we samen met de buurt over dit project. 

Ligging

Sporthal Kouter ligt in de Dorpstraat in Leest, een deelgemeente in Mechelen. De voetbalterreinen en oude schaatspiste bevinden zich achter de sporthal.