Van 7 november 2022 tot 9 januari 2023 liep een openbaar onderzoek over het ontwerp RUP en plan-MER. Tijdens deze periode kon iedereen de documenten van Spreeuwenhoek-Venne bis inkijken.

  • in het Huis van de Mechelaar (Reuzenstraat 1, 2800 Mechelen). Hiervoor maak je geen afspraak. Maar check wel de openingsuren. 
  • bij de plannen. Daar bekijk je ze nu nog steeds. 

Voor vragen mail je naar spreeuwenhoek@mechelen.be. Adviezen, opmerkingen of bezwaren kon je ten laatste 9 januari 2023 bezorgen.

Dinsdag 29 november 2022 verwelkomden we je in De Mot. Daar gaven we een extra woordje uitleg bij al deze documenten. We nodigden de buurt uit, net zoals eigenaars van een pand in het gebied. 

Tijdelijke invulling

Sinds de zomer van 2018 liggen de voormalige voetbalterreinen van KFC Muizen braakliggend. Zolang het nieuwe RUP niet is goedgekeurd, kunnen de omwonenden hier tijdelijke activiteiten organiseren. 
We deden een oproep om mee na te denken over tijdelijke invullingen. Daarbij kwamen verschillende ideeën uit de bus:

  • hondenweide
  • moestuin
  • belevingstuin
  • BMX-parcours
  • grasveld voor verschillende soorten activiteiten

Samen met geïnteresseerden werken we de activiteiten uit. Check zeker de Facebook-pagina. We gaven het totaalplaatje de naam ‘Muizenveld’.

Hulp is ook altijd welkom. Contacteer ons via hetmuizenveld@gmail.com

Kriebelt het om zelf iets te organiseren? Contacteer dan het evenementenloket.

Bewonersbegeleidingsgroep

Speciaal voor Spreeuwenhoek-Venne richtten we een bewonersbegeleidingsgroep (BBG) op. Deze BBG bestaat uit 25 vertegenwoordigers van de buurt. Samen met hen en de studiebureaus komen we regelmatig samen om elkaar te informeren. Samen focussen we via een constructieve samenwerking op een goede opmaak van het RUP. 

De oproep voor deelname aan de BBG gebeurde via een algemene bewonersvergadering in Muizen en een bewonersbrief voor alle bewoners van gebied Spreeuwenhoek-Venne.