Openbaar onderzoek 2023 - 2024 en infomoment

Van 7 november 2023 tot 9 januari 2024 liep een openbaar onderzoek over het hernomen ontwerp RUP en plan-MER. Iedereen kon tijdens deze periode de documenten inkijken, zowel online als via het Huis van de Mechelaar. 

Voor vragen mail je naar spreeuwenhoek@mechelen.be. 7 december was er ook een infomoment met meer uitleg. Die infopanelen kan je nog steeds bekijken.Ook de presentatie staat online.

Adviezen, opmerkingen of bezwaren kon je ten laatste 9 januari 2023 bezorgen. 

Openbaar onderzoek 2022 - 2023

Van 7 november 2022 tot 9 januari 2023 liep een openbaar onderzoek over het ontwerp RUP en plan-MER. Tijdens deze periode kon iedereen de documenten van Spreeuwenhoek-Venne bis inkijken.

2022

Dinsdag 29 november 2022 verwelkomden we je in De Mot. Daar gaven we een extra woordje uitleg bij al deze documenten. We nodigden de buurt uit, net zoals eigenaars van een pand in het gebied. 

Tijdelijke invulling

Sinds de zomer van 2018 liggen de voormalige voetbalterreinen van KFC Muizen braakliggend. Zolang het nieuwe RUP niet is goedgekeurd, kunnen de omwonenden hier tijdelijke activiteiten organiseren. 
We deden een oproep om mee na te denken over tijdelijke invullingen. Daarbij kwamen verschillende ideeën uit de bus:

  • hondenweide
  • moestuin
  • belevingstuin
  • BMX-parcours
  • grasveld voor verschillende soorten activiteiten

Samen met geïnteresseerden werken we de activiteiten uit. Check zeker de Facebook-pagina. We gaven het totaalplaatje de naam ‘Muizenveld’.

Hulp is ook altijd welkom. Contacteer ons via hetmuizenveld@gmail.com

Kriebelt het om zelf iets te organiseren? Contacteer dan het evenementenloket.

Bewonersbegeleidingsgroep

Speciaal voor Spreeuwenhoek-Venne richtten we een bewonersbegeleidingsgroep (BBG) op. Deze BBG bestaat uit 25 vertegenwoordigers van de buurt. Samen met hen en de studiebureaus komen we regelmatig samen om elkaar te informeren. Samen focussen we via een constructieve samenwerking op een goede opmaak van het RUP. 

De oproep voor deelname aan de BBG gebeurde via een algemene bewonersvergadering in Muizen en een bewonersbrief voor alle bewoners van gebied Spreeuwenhoek-Venne.