2018

 • Collegebeslissing tot de opmaak van een nieuw RUP Spreeuwenhoek-Venne bis. Het nieuwe RUP baseert zich op het oude RUP Spreeuwenhoek-Venne (2012), maar neemt ook nieuwe inzichten mee rond efficiënt ruimtegebruik, het bewaren van de open ruimte …

2020

 • 29 mei t.e.m. 27 juli: De start- en procesnota van het RUP Spreeuwenhoek-Venne Bis werden in een publieke raadpleging voorgelegd. Iedereen kon dus feedback geven.
 • Het planteam behandelde de reacties. Dat zorgde voor drie verschillende scenario’s die onderzocht werden. Het scenario ‘Wonen in het Muizenpark’ kreeg de voorkeur.

2022

 • 21 april: Het voorontwerp RUP werd op de plenaire vergadering voorgesteld aan hogere overheden en adviesinstanties (Departement Omgeving, de Lijn, Gemeente Zemst …).
 • 25 oktober: Het ontwerp RUP en plan-MER werd voorlopig vastgesteld door de Gemeenteraad. 
 • 8 november t.e.m. 9 januari 2023: Openbaar onderzoek van het ontwerp RUP en plan-MER. Iedereen kon adviezen indienen.
 • 29 november: infomoment

2023

 • 9 januari: deadline indienen adviezen, opmerkingen en bezwaren
 • februari - maart: GECORO behandelt adviezen en bezwaren
 • maart: verwerken adviezen. De GECORO geeft een advies voor de bijsturing van het ontwerp RUP en plan MER
 • 24 april: de Gemeenteraad volgt het advies van de GECORO. Het ontwerp RUP zal opnieuw bekeken worden. 
 • zomer 2023: een nieuw ontwerp RUP en bijhorend plan MER is in opmaak
 • november 2023 (onder voorbehoud): openbaar onderzoek