Op de zaterdagmarkt in Mechelen ontvangen we ook losse kramers. Je kan je hiervoor kandidaat stellen wanneer je sporadisch wil deelnemen aan de markt. 

Kandidaat stellen

 • Je kan je aanmelden bij marktontvangers bij Café Torreke, Grote Markt 12. Elke zaterdagochtend vanaf 7.15u.
 • Deelname wordt bepaald aan de hand van twee lotingen: 
  • Bederfbare voeding met inschrijving tot en met 7.15u en bolling om 7.30u.
  • Overige producten met inschrijving tot en met 7.50u en bolling om 7.50u. 

Benodigdheden

Bij uw inschrijving dient u steeds alle gevraagde documenten zoals vermeld in artikel 4 van het huishoudelijk reglement openbare markten mee te brengen:

 • geldige identiteitskaart en/of verblijfsdocumenten;
 • bewijs van machtiging als werkgever;
 • bewijs van hulpleurkaarten of machtigingen als aangestelde (indien van toepassing);
 • bewijs verzekering Burgerlijk Aansprakelijkheid;
 • bewijs verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor brand en ontploffing (bij gebruik van gas en/of elektriciteit);
 • bewijs van een geldig keuringsattest van een erkend organisme aangaande de elektrische installatie van de marktwagen, met verplichte vermelding KVA (enkel bij elektriciteitsgebruik);
 • bewijs van een geldig keuringsattest van een erkend organisme aangaande de gasinstallatie van de marktwagen (enkel bij gasgebruik);
 • bewijs van geldig keuringsbewijs brandblusapparaten;
 • bewijs van geldige toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (enkel voor voedingskramen);
 • nummerplaat marktwagen.