Stratenaanleg Diepestraat

Nieuwe inrichting Diepestraat

De Diepestraat werd heraangelegd met verhoogde voetpaden met een breedte van ten minste 1.50m. Grote niveauverschillen werden vermeden. Geschrankt parkeren (parkeervakken wisselend links en rechts van de weg) zorgt voor een lagere snelheid in de straat. De oversteek Boerenkrijgpad – Leibeekstraat werd verhoogd aangelegd in een ander bestratingsmateriaal.

Ter hoogte van de Kruisbesstraat werd ook een verkeersplateau gerealiseerd om de snelheid te verlagen en een veilige fiets- en voetgangersoversteek naar het Sint-Maartensplein mogelijk te maken. Er werden 14 parkeerplaatsen voorzien in de Diepestraat tussen Kruisbesstraat en Stationsplein.

Diepestraat tussen Leibeekstraat en Sint-Maartensplein

Tussen Homberkerkouter en Kruisbesstraat

Het tweede deel van de Diepestraat tussen Hombekerkouter en Kruisbesstraat werd eveneens heraangelegd. Ook hier werd geschrankt parkeren voorzien met heraanleg van de voetpaden.

De parkeervakken werden afgebakend met plantvakken met zuilvormige bomen.

Nieuwe inrichting Sint-Martinusstraat

De Sint-Martinusstraat kreeg een erfaanleg met bestrating zonder niveauverschillen. Hierdoor werd we een goede toegankelijkheid voor voetgangers gegarandeerd en sluit de straat beter aan bij het park. De parkeervakken aan de zijde van de woningen werden duidelijk aangeduid in kassei. Langs de gevels van de woningen werd een loopzone van 2 meter breed voorzien. De Sint-Martinusstraat werd enkele richting in de richting van de Leibeekstraat om zo een autoluwe schoolroute mogelijk te maken. In de straat werden 17 parkeerplaatsen voorzien waarvan 2 mindervalidenparkings. De straat werd aangelegd in grijze betonstraatstenen met een asymmetrisch geplaatste goot. Dit zorgt voor een scheiding tussen auto's en fietsers in tegengestelde richting. De verlichting werd aan de gevels bevestigd.

Bestrating op één niveau in Sint-Martinusstraat