Het Mechels cultuurlandschap is gastvrij, uitdagend, creatief en dynamisch. Met de projectsubsidie roept Mechelen kunstenaars en organisaties op om kunst- of cultuurprojecten te organiseren die een bijzondere dynamiek toevoegen aan onze culturele stad.

Welke kunst- en cultuurprojecten komen in aanmerking voor een projectsubsidie?

Een project kan inzetten op de creatie of beleving van kunst en cultuur. 
Je project komt in aanmerking als het beantwoordt aan deze kenmerken:

 • Je project hoort thuis in de brede culturele sector: amateur- of professionele kunsten, circus, cultureel erfgoed, sociaal-culturele of participatieve kunst- en cultuurpraktijken.
 • Je project maakt gebruik van één of meerdere artistieke of creatieve disciplines: muziek, dans, theater, beeldende en audiovisuele kunsten, circus, erfgoed, (nieuwe) media, mode, design, architectuur of kruisbestuivingen.
 • De activiteiten van je project spelen zich af in Mechelen.
 • Je project voegt een duidelijke meerwaarde toe aan de culturele dynamiek van Mechelen, waarbij het ook zoekt naar verbinding en vernieuwing in de stad.
 • Je project duurt maximaal 2 jaar.
 • Een terugkerend project kan tot maximum driemaal een projectsubsidie aanvragen.

Wie kan een subsidie aanvragen?

 • individuele kunstenaars (natuurlijk persoon)
 • niet-winstgevende organisatie (feitelijk of vzw met rechtspersoonlijkheid): zowel culturele als niet-culturele organisaties komen in aanmerking.
 • de aanvrager is verbonden met Mechelen: een atelier, woonplaats, adres van de organisatie, voorgaande kunst- en cultuurprojecten in Mechelen gerealiseerd, …

Wanneer dien je de aanvraag in?

Je kan een project indienen:

 • vanaf 15 maart t.e.m. 15 mei, voor projecten die starten in periode 01.07 – 31.12 in hetzelfde aanvraagjaar
 • vanaf 15 september t.e.m. 15 november, voor projecten die starten in periode 01.01 – 30.06 volgend op het aanvraagjaar

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Je kan subsidie aanvragen tussen 500 en 3.000 euro. Let op:

 • het subsidiebedrag dat je aanvraagt, is altijd kleiner dan de totale projectkosten.
 • je voorziet minimum 20% andere middelen naast de subsidie die je aanvraagt.

Meer informatie over een juiste projectbegroting lees je in het begrotingssjabloon of het reglement.

Advies en hulp bij je aanvraag

Een project bedenken, een plan uitwerken en tot slot nog subsidie aanvragen. Stad Mechelen wil de initiatiefnemers van projecten daarbij ondersteunen. Raadpleeg de mogelijkheden aan advies en hulp en tips en inspiratie. We raden je sterk aan hiervan gebruik te maken, het versterkt je project en vergroot daardoor je kans op subsidie.

Voor alle vragen kan je steeds terecht bij cultureleprojecten@mechelen.be. We beantwoorden vragen tot op de dag van de afsluitdatum. Let op: vragen worden enkel beantwoord op weekdagen, niet op weekend- en feestdagen. Kijk dus goed na op welke dag de afsluitdatum valt om nog tijdig antwoord te krijgen op je vraag.

Hoe verloopt de behandeling van je aanvraag?

 • Dien je project tijdig in via het aanvraagformulier.
 • We kijken na of de aanvraag volledig is om te laten beoordelen door de jury, je krijgt hiervan een bevestiging. Als er informatie ontbreekt in je projectbeschrijving of begroting, krijg je tot maximum twee dagen na de afsluitdatum de kans om een aanpassing te bezorgen.
 • Een deskundige jury beoordeelt de projecten en schrijft een advies uit voor het college van burgemeester en schepenen. Het college beslist over de toewijzing van de subsidie.
 • Vijf weken na de afsluitdatum van de projectoproep krijg je een e-mail met het definitief besluit over je subsidieaanvraag.

Doe een subsidieaanvraag vanaf 15 maart

Wat gebeurt er na de eindbeslissing over de subsidie?

 • Kreeg je een subsidie? Dan starten we de uitbetaling op en krijg je een uitnodiging om het advies van de jury en de opstart van je project te bespreken.
 • Kreeg je geen subsidie? Dan krijg je ook een uitnodiging om meer uitleg te krijgen bij de eindbeslissing. Sommige projecten krijgen advies van de jury om het project te herwerken en opnieuw in te dienen voor een volgende afsluitdatum.

Welke regelgeving is van toepassing?

Subsidiereglement kunst- en cultuurprojecten

Contactpersonen