Als zomerjuf of -meester ben je verantwoordelijk voor het remediërende programma binnen Talent krijgt zomerkans, de Mechelse zomerschool. Het programma wordt samengesteld i.f.v. het gekozen leerdomein en het onderwijsdoel waaraan gewerkt zal worden in jouw groep. Het is geen klassikale bijles. Talent krijgt zomerkans wil immers de transversale leerdoelen versterken. Dit kan gekoppeld worden aan vakgebieden zoals Nederlands, wiskunde, Frans en STEM. Een groep bestaat uit maximaal 14 kinderen of jongeren uit de lagere school, 1ste of 3de graad secundair, OKAN. 

Wie zoeken we?

Ook als student in de lerarenopleiding ben je welkom ter ondersteuning, weliswaar aan andere voorwaarden. In overleg met de hogeschool kan gekeken worden of een erkenning van stage-uren mogelijk is. Sowieso biedt de zomerschool ook voor jou extra leerkansen.

Wat staat je te doen?

 • Je maakt, samen met een talentcoach en de verrijkingspartner deel uit van een kernteam Talent krijgt zomerkans en bouwt samen een programma uit voor je groep kinderen/ jongeren.
 • Met een brede blik reik je geschikte didactische methoden aan, aangepast aan de context van een zomerschool (i.t.t. een klassieke onderwijssetting).
 • Vanuit je expertise bepaal je mee hoe het traject van het individuele kind/jongere of de groep gemonitord kan worden i.f.v. het gekozen leerdomein en onderwijsdoel.
 • Je neemt deel aan een infosessie over Talent krijgt zomerkans. Daarna kan je je opgeven als vrijwilliger.
 • Als je geselecteerd bent als vrijwilliger, dan  neem je deel aan 3 sessies ter voorbereiding van ‘Talent krijgt zomerkans’. Deze sessies zullen plaatsvinden enerzijds op 2 juli en anderzijds in de week voor de start van Talent krijgt zomerkans, de exacte data en tijdstippen zullen gekend zijn op de infosessies.
 1. Prikkels van talent
 2. Opstartmoment TKZ
 3. Voorbereiding en opmaak programma TKZ

Wanneer?

Talent krijgt zomerkans gaat door van maandag 9 augustus tot en met vrijdag 20 augustus. Je draait 10 halve dagen of 10 volle dagen mee in de zomerschool. 

Wat bieden we jou?

 • Een unieke ervaring door mee te werken aan een concept dat kwetsbare kinderen en jongeren uit Mechelen een kansrijke en fijne zomer biedt.
 • Je maakt deel uit van een divers team dat elkaar inspireert, verrijkt en SAMEN het uiteindelijke programma van ‘Talent krijgt zomerkans’ uitbouwt.
 • Ondersteuning van de projectcoördinator.
 • Mogelijkheid tot deelname aan aanvullende vormingsmomenten en/of intervisie trajecten vanuit de stad of i.s.m. de provincie.
 • Attest van deelname
 • Vrijwilligersvergoeding: 340 euro voor 10 halve dagen (+ voorbereidingstijd), 680 euro voor 10 volle dagen (+ voorbereidingstijd).
 • Bovendien krijg je van ons eten en drinken doorheen de werkdag. 

Schrijf je in voor de infosessie

Tijdens deze sessie krijg je algemene informatie over het project Talent krijgt zomerkans en kan je bijkomende vragen stellen. Op basis van deze sessie kan je beslissen of je je wil aanmelden als zomerjuf of – meester.

Je kan kiezen tussen 2 momenten:

 • Dinsdag 1 juni van 20 tot 21u
 • Woensdag 2 juni van van 20 tot 21u

Je kan je niet aanmelden als vrijwilliger zonder een infosessie te volgen. Inschrijven kan t.e.m. maandag 31 mei 2021.

Schrijf je in voor een infosessie

Meer info?

zomerschool@mechelen.be
Marthe Rutten en Leentje Winkelmans: 0478 56 44 24

Contactpersonen