Binnen de politie werd eind 2017 een diversiteitsmanager aangesteld om werk te maken van meer diversiteit in het korps. Stad en politie slaan de handen in elkaar wat betreft het intern diversiteitsbeleid.

The Force Mechelen

'The Force Mechelen' was een grootschalige communicatiecampagne en een intensieve samenwerking tussen de lokale politie Mechelen-Willebroek en de afdeling Marketing & Communicatie van Stad Mechelen, opgestart in 2017-2018.

De doelstelling van deze campagne? Meer (etnisch-culturele) diversiteit binnen trekken in het politiekorps door het rekruteringsproces en de werking van de politie meer kenbaar te maken bij voornamelijk jongeren met een migratieachtergrond.

COL13 en vorming

De lokale politie Mechelen en Unia werken samen in het kader van COL13 om ervoor te zorgen dat discriminatie en haatmisdrijven op de juiste manier vervolgd kunnen worden en om slachtoffers beter te ondersteunen.

Unia organiseert vormingen voor de lokale politie rond de anti-discriminatiewetgeving. 

Holocaust, Politie en Mensenrechten

Het vormingstraject Holocaust, Politie en Mensenrechten (HPM) is een samenwerking tussen Kazerne Dossin en de geïntegreerde (federale en lokale) politie. Dit traject is opgestart in 2014. Sindsdien volgden al meer dan 8.000 personeelsleden van de politie het traject.

Dagelijks worden politieagenten geconfronteerd met ethische dilemma’s. Basisprincipes van mensenrechten komen onder druk te staan in hun taak als ordehandhaver.

Politieagenten bouwen tijdens deze vorming een theoretisch kader op dat hen inzicht geeft in handelingsmarges. Met die kennis gaan ze in een tweede deel van de vorming aan de slag met praktijkvoorbeelden uit hun dagelijkse werking.

Fenomenen als macht, gedeelde verantwoordelijkheid en groepsdynamiek spelen hierin een rol. Alle personeelsleden van de geïntegreerde politie, zowel het operationele, logistiek en administratief kader, kunnen zich vrijwillig aanmelden voor de opleiding. Voor aspiranten zit de vorming ingebed in de basisopleiding.

Training Brown Eyes, Blue Eyes

Politieagenten en ambtenaren van de stad Mechelen hebben in 2018 een training “Brown Eyes, Blue Eyes” gevolgd. Deze training werd gegeven door Seyda Buurman.

De naam ‘Brown Eyes Blue Eyes’ verwijst naar een sociaal experiment dat een Amerikaanse lerares in 1968 deed met een klas. 'Wat gebeurt er als je een klas verdeelt in bruinogige machthebbers en een blauwogige minderheid? Gaan de als ‘inferieur’ en ‘superieur’ bestempelde leerlingen zich ook zo voelen en gedragen? Wat zijn de gevolgen als je individuen niet beoordeelt op basis van hun gedrag en inzet, maar op basis van een willekeurig aangeboren of toegewezen kenmerk? Wat voor effect hebben vooroordelen en irrationele privileges?’ 

Strijd tegen etnisch profileren

In mei 2017 nam de politiezone van Mechelen-Willebroek het voortouw in de strijd tegen etnisch profileren: alle controles die de agenten uitvoerden, zouden voortaan geregistreerd moeten worden. Dit zorgde wel degelijk voor een cultuurverandering binnen het korps. Lees er hier meer over.