Werd je gediscrimineerd op basis van je nationaliteit, huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming? Dan kan je Unia contacteren via het gratis nummer 0800 12 800 of via www.unia.be.

Unia heeft ook een lokaal contactpunt in Mechelen. Je kan de lokale medewerker contacteren via het nummer 0470 40 55 69, via mechelen@unia.be of via het digitaal meldformulier.

Je kan elke vorm van racisme of discriminatie melden bij Unia. Je hoeft hiervoor niet zelf slachtoffer te zijn. Als je getuige bent, kan je dit ook melden. Unia is er om je vragen te beantwoorden, jou advies te geven of om je bij te staan in een dossier.

Wanneer je slachtoffer of getuige was van geweld, raden we je aan om zeker ook een klacht in te dienen bij de politie.

Stad Mechelen moedigt iedereen die slachtoffer of getuige is van racisme aan om een melding te doen.