Divers personeelsbeleid

Vandaag heeft maar liefst 20% van onze ambtenaren een migratie-achtergrond. Dat percentage neemt jaarlijks toe. Ook het middenkader wordt steeds diverser.

Met een actieplan zetten we deze positieve evolutie verder zodat het ambtenarenkorps een correcte weerspiegeling is van de diversiteit in onze stad. We werken aan een personeelsbeleid dat zich kenmerkt door een positieve attitude ten aanzien van deze diversiteit.   

We werken maximaal onnodige drempels weg in de werving- en selectieprocedures. Zo experimenteren we met nieuwe selectieprocedures zoals speeddating, open sollicitatie of videoboodschap. Waar het kan, laten we de diplomavereisten los en kijken we naar extern verworven competenties (EVC). 

Professionele houding

In 2020 maakt Stad Mechelen werk van een intern traject rond het samenleven in verbinding: om het intern draagvlak voor diversiteit verder te versterken en een inclusieve mindset verder uit te rollen binnen de organisatie.

Medewerkers van de stad en lokale politie volgden in februari een training van Kazerne Dossin rond omgaan met de dynamieken van polarisatie.  

De theorie vertalen medewerkers vervolgens naar de praktijk, naar het eigen handelen, zodat dit onderdeel wordt van hun professionele basishouding. Zo komen we binnen de organisatie tot een gemeenschappelijke taal en aanpak om sociale polarisatie te bestrijden. 

Dit doen we door te oefenen aan de hand van concrete casussen die leven binnen de organisatie. We doorlopen een analysemodel en maken een actieplan op. We brengen het netwerk in kaart, met aandacht voor mogelijke triggers tot polarisatie. We versterken bestaande acties en denken na over de communicatiestrategie en het bepalen van toon en houding. Met de opgedane inzichten kunnen we in de toekomst eigen conflicten beter analyseren en werken we toe naar succesvolle strategieën om ‘samenleven in verbinding’ te versterken.

In 2020 rolt Stad Mechelen dit denkkader verder uit binnen de organisatie. Het doel van dit traject is het ‘stille midden’ versterken.