Ondernemen is één van de drie speerpunten van Stad Mechelen. De komende jaren willen we zowel het aantal starters als het aantal jobs bij de bestaande bedrijven en ondernemers doen groeien.

Toegankelijkheid van de arbeidsmarkt is hierbij een essentieel onderdeel. Mechelen wil de discriminatie op de arbeidsmarkt aanpakken.

Praktijktesten

We voeren praktijktesten in op de arbeidsmarkt en de private huurmarkt. We doen daarbij een beroep op professionele en academische ondersteuning. We richten ons zowel op discriminatie omwille van etnisch-culturele achtergrond, seksuele geaardheid, discriminatie van mensen met een beperking en mensen met een vervangingsinkomen.

Samen met Unia werkt Stad Mechelen aan een begeleidingstraject voor hardleerse overtreders van de discriminatiewetgeving. (bestuursakkoord) 

Vanaf 2021 onderzoeken we de discriminatie op de arbeidsmarkt. De onderzoeksresultaten en de beleidsaanbevelingen vertalen we naar een concreet actieplan. Dit doen we op dezelfde manier als we discriminatie op de private huurwoningmarkt aanpakken.