English below

Een programma van gesprekken rondom de fontein

Kunstenaars en denkers presenteren elk een uniek perspectief op de fontein als object, idee en boodschap. Dit interdisciplinaire discursieve programma bekijkt de vele benaderingen en interpretaties van de fontein, met onderwerpen variërend van de seksuele voortplanting van slakken, stedelijk afvalwater en Parijse urinoirs tot Marcel Duchamp, kunst in de openbare ruimte en het hedendaagse kunstsysteem in het algemeen. Samen onderzoeken we de betekenis en de relevantie van de fontein vandaag de dag.

Praktisch

 • Zaterdag 1 juni 2024
 • 10u tot 16u
 • Taal: Engels
 • Cultuurcentrum Mechelen, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen

Graag vooraf inschrijven 


A programme of talks around the fountain

Artists and thinkers each present a unique perspective on the fountain as an object, an idea, and a message. This cross-disciplinary discursive programme looks at the wide ramifications and implications of the fountain, with topics ranging from the sexual reproduction of slugs, urban sewage, and Parisian urinals to Marcel Duchamp, art in public space and the contemporary art system at large. Together we interrogate the meaning of the fountain today and its continued relevance. 

Schedule

 • 10u: Introduction – Brenda Guesnet
 • 10.15u: Anna Tilroe
 • 10.45u: Leila Peacock
 • 11.15u: Thomas A P van Leeuwen
 • 11.45u: Guided tour BY Brenda Guesnet
 • 12.30u: Lunch break
 • 14u: Thierry de Duve
 • 14.30u: Aline Bouvy
 • 15u: Discussion
 • 16u: End

Practical

 • Saturday 1st June 2024
 • 10 am - 4 pm 
 • Language: English 
 • Cultuurcentrum Mechelen, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen

Please register in advance