Sinds de zomer van 2018 heeft de voetbalclub KFC Muizen een volledig nieuw onderkomen aan de Lotelingstraat en liggen de voormalige voetbalterreinen braakliggend. Tot zolang een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) niet is goedgekeurd, worden deze braakliggende terreinen ter beschikking gesteld van de omwonenden voor het organiseren van tijdelijke activiteiten.

Via de bewonersbegeleidingsgroep (BBG) en andere kanalen werd een oproep gedaan naar mogelijke geïnteresseerden om mee te denken over mogelijke tijdelijke invullingen. Deze groep van geïnteresseerden kwamen reeds een aantal keer samen en stelden volgende tijdelijke activiteiten voor:

  • Hondenweide
  • Moestuin
  • Belevingstuin
  • BMX-parcours
  • Multifunctioneel grasveld

Spreeuwenhoek tijdelijke invullingDeze verschillende activiteiten worden nu door de geïnteresseerden in nauwe samenwerking met de stad verder uitgewerkt. De tijdelijke invulling kreeg alvast de naam 'Muizenveld'.

Zak zeker eens af, samen met je kinderen, vrienden en buren. Er is ruimte zat om te fietsen, spelen, genieten, beleven ...

Kriebelt het om er zelf iets te organiseren?

Contacteer dan het evenementenloket via 015 29 79 01, evenementenloket@mechelen.be, www.mechelen.be/evenementenloket.

Of wil je mee de handen uit de mouwen steken?

Alle hulp is welkom bij de verdere uitwerking. Mail dan naar hetmuizenveld@gmail.com of kijk op de Facebookpagina.

Muizenveld