Sinds de zomer van 2018 heeft de voetbalclub KFC Muizen een volledig nieuw onderkomen aan de Lotelingstraat en liggen de voormalige voetbalterreinen braakliggend. Tot zolang een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) niet is goedgekeurd, worden deze braakliggende terreinen ter beschikking gesteld van de omwonenden voor het organiseren van tijdelijke activiteiten.

Via de bewonersbegeleidingsgroep (BBG) en andere kanalen werd een oproep gedaan naar mogelijke geïnteresseerden om mee te denken over mogelijke tijdelijke invullingen. Deze groep van geïnteresseerden kwamen reeds een aantal malen samen en stelden volgende tijdelijke activiteiten voor:

  • Hondenweide
  • Moestuinieren
  • Finse looppiste
  • Belevings/speeltuin
  • BMX-parcours
  • Multifunctioneel grasveld

 Deze verschillende activiteiten worden nu door de geïnteresseerden in nauwe samenwerking met de stad verder uitgewerkt.