Heel wat mensen kiezen er voor om hun woning een opknapbeurt te geven voor ze er in gaan wonen: de elektriciteit moet vernieuwd worden, extra kamers gecreëerd, extra isolatie aangebracht,… dit is uiteraard een goede zaak. Bewonerskaarten zijn er echter alleen voor mensen die hun domicilie op het adres in kwestie hebben. Om te vermijden dat mensen die zelf hun toekomstige woning verbouwen telkens moeten betalen of maar een beperkte tijd kunnen parkeren, kunnen ze nu een tijdelijke parkeerkaart aanvragen.

Het college beslist hierom om het project  “tijdelijke parkeerkaart voor verbouwingswerken”  te voorzien. Per adres kan er maximum één tijdelijke parkeerkaart aangevraagd worden en de kostprijs bedraagt 40 euro per maand.

De parkeerkaarten zijn te verkrijgen bij Streeteo

Te voorziene documenten:

  • Verklaring op eer van verbouwing met nadien woonst op het betreffende adres;
  • Eigendomsakte of verhuurcontract;
  • De identiteitskaart van de aanvrager;
  • Het inschrijvingsbewijs van de wagen(s) waarvoor een parkeerkaart nodig is.