Tussen de Goswin de Stassartstraat en de Van Busleydenstraat komt het Tinelpark. Het ontwerpbureau tekende samen met de buurtbewoners en andere focusgroepen de plannen hiervoor uit. Het Tinelpark bestaat uit  twee parkdelen: de Predikherentuin en het Gendarmenhof, met de grote esdoorns. 

Het eerste deel is al afgewerkt. Het tweede deel zal in dezelfde stijl worden aangelegd. De ‘langste bank van Mechelen’ trekken we verder door. De aanwezige bomen blijven behouden. We planten nieuwe bomen en lage beplanting, zoals struiken en bloemen. Het Tinelpark wordt zo nog meer een plek om even op adem te komen.  

In het park komen speelplekken zoals een pannakooi, netjes opgaand in het park, en kleine natuurlijke spelelementen. De waterspiegel aan Het Predikheren zal in de loop van het voorjaar van 2022 overdag terug gevuld zijn met water.  

De gebouwen van jeugdcentrum ROJM werden in 2016 gesloopt, zodat er één groot park gevormd kon worden. Aansluitend op Gendarmenhof ligt een collectieve, private tuin voor de bewoners van Adjudant.