Stad Mechelen stelt samenleven in diversiteit voorop. Verbinding, inclusie, participatie en gelijke kansen zijn sleuteltermen. Mechelen kiest resoluut om een integraal toegankelijke en warme stad te zijn waar iedereen een plek en een stem heeft, kan deelnemen en kan bouwen aan de stad van de toekomst. Het aanbod en de dienstverlening is afgestemd op de superdiverse Mechelaar. 

Een stad waar elke Mechelaar, ongeacht leeftijd of (zichtbare, onzichtbare of tijdelijke) beperking, gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, aanbod, dienstverlening en communicatie. Waar men comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd kan wonen, leren, werken, zich verplaatsen, elkaar ontmoeten en ontspannen.

Een integraal toegankelijke leefomgeving is de sleutel tot een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft.

Naar een toegankelijke gemeente

Mechelen heeft een eerste belangrijke stap gezet met de ondertekening van het charter  “Naar een toegankelijke gemeente”. Met de ondertekening van dit charter, in samenwerking met Inter vzw, kiezen we voor een structurele aanpak. Dit doen we door bij de start van elk project goed na te denken over de toegankelijkheid voor iedereen. Toegankelijkheid wordt bewust, doordacht en duurzaam ingebed in het dagelijks beleid, management, de werking, het personeelsbeleid, de dienstverlening en de communicatie van de stad.

Meer weten? Lees de volledige beleidsnota rond toegankelijkheid.