De mensen die je nauw aan het hart liggen, helpen en ondersteunen is voor velen van ons heel vanzelfsprekend. Je buur, familie of vrienden helpen en begeleiden geeft je een gevoel van zinvolheid en is voor velen een ware hulp. Tegelijk is dit soms mentaal, fysiek maar ook financieel zwaar om dragen. Met de uitbouw van een uitgebreide dienstverlening ondersteunen we de mantelzorgers zo veel als mogelijk. De zorgcoach is hiervoor je aanspreekpunt. Maar we nemen ook specifieke initiatieven ter ondersteuning van de mantelzorgers. Je kan mantelzorgtoelage aanvragen of informatie krijgen via de zorgorganisatie, tevens organiseren we een aantal projecten voor mantelzorgers..

Voorwaarden en prijs

Je ondersteunt een zorgbehoevende inwoner van Mechelen, ouder dan 18 jaar, bij hem/haar thuis. Een doktersattest toont de behoefte aan mantelzorg aan. De zorgbehoevende persoon ontvangt geen financiële toelage voor de mantelzorger (bv. toelage van de Vlaamse zorgverzekering).

De toelage bedraagt 25 euro per maand. Ze wordt maandelijks gestort op het rekeningnummer van de mantelzorger.

In het reglement over mantelzorg vind je een overzicht van alle voorwaarden.

Hoe aanvragen?

Je vraagt de mantelzorgtoelage aan door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen of door te mailen naar onderstaand adres :

Stad Mechelen
Afdeling Samenleven - Sociale dienst
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen 
015 44 52 47
ann.vanmoer@mechelen.be