De stad Mechelen verleent vanaf 25 november 2014 tot uiterlijk 31 december 2019 een jaarlijkse tussenkomst in de kosten voor huisvuilophaling verleend aan:

1. onthaalmoeders, erkend door Kind en Gezin, met kinderen jonger dan 3 jaar, die een attest kunnen voorleggen waarop het aantal kinderen jonger dan drie jaar, dat hen is toevertrouwd op 1 januari van het dienstjaar, is vermeld;

2. personen die gedurende de zes maanden die vooraf gaan aan 1 januari en/of aan 1 juli van het jaar onafgebroken gerechtigd waren op een O.C.M.W.-uitkering of in begeleiding waren inzake schuldbemiddeling bij het O.C.M.W. van Mechelen.

3. consultatiebureaus van Kind en Gezin.

4. stoma-, incontinentie- en nierdialysepatiënten onder volgende voorwaarden:

  • in Mechelen gedomicilieerd zijn;
  • aan chronische incontinentie lijden, aan nierdialyse doen of stomapatiënt zijn;
  • patiënten die verblijven in een instelling, rust- of verzorgingstehuis of deel uitmaken van een woon-leef gemeenschap komen niet in aanmerking voor deze toelage.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.