Voor wie?

Het traject Starten (voorheen GO4Business) is er voor iedereen die minstens 18 jaar is en gevestigd is in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die eraan denkt een eigen onderneming op te starten of van zijn/haar bijberoep een hoofdberoep wenst te maken, alsook voor reeds bestaande ondernemers met een geheel nieuw idee.

Wat kan je verwachten?

Het traject STARTEN is een individueel begeleidingstraject dat bestaat uit een voorbereiding en een mix van individuele coaching en workshops. Een UNIZO-coach begeleidt de (pré-)starter stap voor stap bij het schrijven van zijn/haar ondernemings- en financieel plan. Na afloop van het traject bezit de (pré-)starter een gedetailleerd analyserapport, waarmee hij/zij praktisch aan de slag kan om zijn/haar onderneming op te richten of verder uit te bouwen tot een succesvolle onderneming.

Hoe verloopt het traject?

Intake

Aan de hand van een goed voorbereid intakegesprek peilt de coach naar jouw ondernemersskills en neemt hij/zij je ondernemersidee onder de loep.

Aan de slag

Via de workshops 'ondernemingsplan en financieel plan' krijg je de nodige inzichten om je businessplan concreet uit te bouwen. Via onze tool ‘UNIZO Ondernemingsplan’ kan je je plan volledig uitwerken. Zit je ondertussen met vragen of merk je dat je hulp nodig hebt, dan kan je bij je coach terecht.

Eindrapport

In de laatste fase van het traject wordt het businessplan geanalyseerd en geeft de coach een haalbaarheidsadvies in een gedetailleerd analyserapport. Met dit rapport kan je vervolgens praktisch aan de slag om je onderneming op te richten of verder uit te bouwen tot je hoofdberoep. Het vormt onder meer een goede voorbereiding om bij de bank een lening (of startlening) aan te vragen.

Opvolging

Zit je na het ontvangen van het haalbaarheidsadvies nog met praktische vragen over je opstart? Ook dan kan je nog bij je coach terecht.

Start je uiteindelijk je eigen onderneming op en wil je op een bepaald moment een stand van zaken opmaken en hierover sparren met een UNIZO-coach? Ook dit gesprek zit vervat in je begeleidingstraject.

Kostprijs?

Dankzij de steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, biedt UNIZO het volledige begeleidingstraject Starten aan voor slechts 175 euro incl. btw (dit is slechts een fractie van de totale waarde van het traject).

Waar en wanneer?

De data worden individueel bepaald. De activiteiten gaan door in de kantoren van Unizo in Mechelen, Antwerpen of Geel en kunnen indien gewenst ook digitaal worden georganiseerd.