Met de steun van

TransFormMaker wil een circulaire transitie in de meubelindustrie bewerkstelligen door het uitbouwen van een netwerk van meubel-maak-regio's waarbinnen circulaire ecosystemen grondstoffen doen circuleren en (sociale) tewerkstelling genereren. De focus ligt op regio Genk en regio Mechelen waarbinnen we labs organiseren in samenwerking met lokale bedrijven, beleid, burgers en kennisinstellingen.

 • Lab 1: Hoe kunnen we demonstratoren vormgeven om de sector te activeren?
  • knelpunt op niveau van ontwerp en productie voor een circulaire meubelindustrie
 • Lab 2: Hoe kan storytelling medewerkers en consumenten warm maken voor herstel?
  • knelpunt op niveau van consumentenacceptatie voor een circulaire meubelindustrie
 • Lab 3: Hoe kunnen sofa’s en bedden als een circulaire dienst in de markt gezet worden?
  • knelpunt op niveau van business modelling en consumenten voor een circulaire meubelindustrie
 • Lab 4: Hoe kunnen grondstoffen voor de meubelsector lokaal gesourced worden?
  • knelpunt op niveau van sluiten van de kringlopen voor een circulaire meubelindustrie

Overkoepelende ambities van het living lab zijn het ontwikkelen van (nieuwe) vaardigheden/skills, storytelling en uitbouwen van hubs of netwerken ifv een Circulaire meubelindustrie in Genk en Mechelen. Zo willen we circulaire strategieën ontwikkelen die opgeschaald kunnen worden naar de volledige meubelindustrie om de Vlaamse en Europese klimaatdoelstelling te bereiken.

In de regio Mechelen zijn we alvast gestart met het in kaart brengen van rest- en afvalstromen hout, textiel, foam, kunststoffen, en metaal bij alle productie – en bouwbedrijven of grotere organisaties/instellingen in de regio, met het oog op gebruik van deze reststromen als grondstof voor de meubelindustrie. Als je een reststroom hebt, vul dan zeker deze bevraging in. Het circulair ondernemersloket regio Mechelen kan via partner Unizo ook op zoek gaan naar de juiste match/afnemer.

Partners

 • Luca School of Arts (lead partner)
 • Thomas More Hogeschool

 • Stad Genk

 • SyntraPXL

 • Veldeman Bedding

 • Indera

 • C-mine

 • Reset

 • Hiva

 • Stad Mechelen

 • Ecoso

 • Cammers

 • Bulo

Stuurgroep:Fedustria, Wood.be, VLAIO

Duur

Dit project loopt van januari 2023 tot en met december 2025.

Projectfinanciering

Het totale projectbudget is 999.843,00. euro. Het project wordt voor 80% gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Het projectbudget van Stad Mechelen is 97.430 euro en wordt voor 100 % gesubsidieerd.