“Stimulating the Adoption of low-carbon technologies by home-owners through Increased Awareness and easy Access” 

logo project Triple ATriple A verenigt 7 lokale besturen die de ambitie hebben om een echte marktversnelling aan te gaan in het deel van de bouwsector om te resulteren in een significante reductie van CO² emissies. Om deze marktversnelling te bereiken en de lage C-emissietechnologieën te introduceren bij private huiseigenaars wordt er in co-creatie en gebruik gemaakt van de Triple A methode, die:

 • Bewustmaking verhoogt van de verschillende lage-C-emissie technologieën
 • Tegelijkertijd de toegang voorhoogt bij de huiseigenaren afhankelijk van de individuele noden en bronnen (o.a. door goed webportaal)
 • Resulterend in een verhoogde toepassing en reductie van CO² emissies van 5.000 ton/jaar.

Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met 8 Europese partners onder leiding van de Technische Universiteit Delft (TUD).

 • Belgische partners: AG EOS, Stad Antwerpen, Fluvius
 • Engelse partner: Kent County Council
 • Franse partner: Regie Regionale du service public de l'efficacité energétique de Picardie
 • Nederlandse partners: Stad Breda, Stad Rotterdam

Voor Mechelen wordt er concreet op 6 taken ingezet:

 • Het koppelen van het uitgewerkte webportaal door TU Delft en UGent, waar de burger een goede inschatting kan maken van energiebesparing, CO2 uitstoot en implementatiekost van de verschillende energiebesparingsinvesteringen.  Momenteel ontbreekt in Vlaanderen en de andere partners een goede berekeningstool.
 • Het uitrollen van huisenergiemanagementsystemen (met Fluvius) en de slimme meters die er al zijn in Mechelen, slimmer gaan gebruiken en inzetten.
 • Samen met Fluvius op zoek gaan naar woningen van burgers die willen experimenteren met de opslag van zonne-energie in batterijen binnen dit project.
 • Collectieve renovatie van woningen: 30 woningen gaan renoveren naar BEN niveau en het liefst naar 50 kWh/m2 en deze burgers aan zetten om ambassadeur te worden zodanig dat op hun beurt nog meer burgers aangezet worden om energiezuinig te renoveren.
 • Het uitwerken en het uittesten en gebruiken van een mobiele pop-up duurzaam bouwadviescentrum als voorbeeldproject van de nieuwe technologieën dat ingezet wordt bij de collectieve wijkrenovatie (naar het vb. van de populaire Kyotomobiel van de provincie Vlaams-Brabant).

Totaal projectbudget: € 5.297.095
Bijdrage Interreg 2 Zeeën: € 3.178.257

Budget Stad Mechelen: € 462.000
Bijdrage Interreg 2 Zeeën: € 276.999

Looptijd: 01/01/2017 - 31/12/2020

Meer info over dit project

Meer info over het Interreg 2 Zeeën programma.