De herinrichting van de voormalige erekoer en tuin is het sluitstuk van een complete opwaardering van het exterieur van het stedelijk museum. De ontwerper van de buitenruimte (Ars Horti) heeft bewust gekozen voor een eigentijds signatuur. Historische reconstructie was onmogelijk bij gebrek aan betrouwbare historische gegevens. Het eigentijds karakter van de tuin ontspruit uit de historische aard van de site. De geabstraheerde tuin wil de herinnering levendig houden. Het ideeëngoed uit de tuinkunst van de Nederlanden in de 17de eeuw wordt hier vormgegeven door middel van verhoogde perken, loofgang en grindpaden die refereren aan de renaissance:

  • Zo werd met respect voor zijn historische context zachte recreatie en een vlotte toegankelijkheid geïntegreerd.
  • Veiligheid is verzekerd door zijn transparant karakter en sociale controle vanuit het museum.
  • De milieuwaarde werd verhoogd door opvang en infiltratie van oppervlaktewater. Team groen van de stedelijke uitvoeringsdiensten gebruikt het regenwater voor het besproeien van de bloemperken in de stad en team stadsreiniging voor de schoonmaak van het stratennet.
  • Natuurvriendelijk beheer zonder herbiciden beperkt de milieubelasting.
  • De erekoer en het Hof van Busleyden zijn ideale plekken voor kleinschalige culturele activiteiten. Zij worden gebruikt als museumtuin, beeldentuin, kunstenpodium, concertruimte, publieke ruimte en pleisterplaats voor de buurt.

Het project werd gerealiseerd met financiële steun van de Vlaamse overheid.

Ontwerp:

Adres:

  • Frederick de Merodestraat 63-65-67, Sint-Jansstraat

Openingsuren:

  • Maandag gesloten, dinsdag t.e.m. zondag open van 10u00-17u00