URBSECURITY

From planning to urban security

Wat?

UrbSecurity is een Europees project binnen het URBACT III Programma.
Het wordt gefinancierd door het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds, de lidstaten en de partnerstaten.
Het project wil de levenskwaliteit van de burgers verbeteren door vernieuwende veiligheidsmaatregelen in te voeren bij toekomstige stadsontwikkeling.
Het project is een onderdeel van het recent gepubliceerd “Urban Agenda for the European Union on Security in Public Spaces”. Dat is uitgevaardigd door de Europese Commissie en promoot vernieuwende stadsontwikkeling over veiligheid binnen de Europese Unie.

Wie?

Het netwerk wordt geleid door de stad Leiria (PT) in samenwerking met de volgende steden/regio’s: Madrid (SP), Parma (IT), Longford (IE), Mechelen (BE), Pella (GR), Michalovce (SK), Szabolcs 05 Association of Municipalities (HU) en de regio Romagna Faentina (IT).

Hoe?

UrbSecurity zal lokale strategieën onderzoeken en nieuwe methodieken ontwikkelen om het samenleven te bevorderen en het veiligheidsgevoel te verbeteren.

Het hoofddoel van dit netwerk is om samen een actieplan op te stellen met aandacht voor duurzaamheid en economische ontwikkeling in een groeiende stad.

Budget

  • Totaal projectbudget: € 748.875,55
  • Bijdrage URBACT: € 585.844,22
  • Budget Stad Mechelen: € 66.340
  • Bijdrage URBACT: € 46.438 
  • Looptijd: 02/09/2019 - 07/08/2022

Meer info over het URBACT programma