Samen met je buren kan je een vakantiestraat aanvragen. Zo vier je deze zomer de zomervakantie in je eigen straat!

Een vakantiestraat is een speelstraat die doorgaat in juli en/of augustus 2020 en die maximaal 2 dagen na elkaar parkeer- en/of verkeersvrij gemaakt wordt. Het evenementenloket ondersteunt je financieel en organisatorisch om ook in je vakantiestraat een buurtactiviteit te organiseren. 

Je kan een vakantiestraat aanvragen via een online formulier. Bereid dit goed voor:

  • Bespreek met je buren of zij akkoord gaan met de aanvraag. Meer dan 50% van de bewoners van de straat moet akkoord zijn.
  • Hou rekening met de behandelingstermijn. Elke aanvraag moet minstens 12 dagen voor de bedoelde buurtactiviteit online ingevuld worden.
  • Lees eerst het reglement over de vakantiestraten.
  • Bekijk de inspiratielijst met buurtactiviteiten die je kan organiseren of zoek zelfstandig een activiteit.
  • Indien je zelfstandig een activiteit zoekt: bekijk of de gekozen buurtactiviteit binnen de te volgen veiligheidsrichtlijnen past.