Het Mechels verenigingsleven is een mooie afspiegeling van de diversiteit in onze stad. Er is een enorme waaier aan vzw’s en feitelijke verenigingen van Mechelaars met een migratieachtergrond.

Wij werken momenteel aan een overzicht van het divers Mechels verenigingsleven. Binnenkort kan je dit hier raadplegen.

Verschillende koepelorganisaties bieden ondersteuning aan multiculturele verenigingen, elk vanuit hun eigen invalshoek en expertise. Als vereniging kan je vrijblijvend lid worden van deze koepelorganisaties.

Minderhedenforum

Het Minderhedenforum vertegenwoordigt etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel en geeft mensen met een migratieachtergrond een stem. Het Minderhedenforum ontwikkelt in overleg met de aangesloten organisaties acties en standpunten die leiden tot beleidsaanbevelingen rond diverse thema’s: media, onderwijs, tewerkstelling, verenigingsleven en welzijn.

Verder bestaat het Minderhedenforum uit verschillende deelwerkingen met elk hun eigen specialisatie: de werking met de etnisch-culturele verenigingen in Brussel, contacten met de Lokale Overlegplatformen en de werking rond de doelgroepen woonwagenbewoners en Roma.

Vzw AIF+

AIF+ staat voor ‘Actieve Interculturele Federatie’ en is onder meer actief in Mechelen. Deze koepelvereniging is een aanspreekpunt voor multiculturele vzw’s en organisaties. Als vzw kan je lid worden van AIF+ en krijg je een waaier aan informatie en ondersteuning aangeboden:

  • informatiesessies aan bestuursleden: boekhouding, vzw-wetgeving, fondsenwervig, ...
  • administratieve ondersteuning: affiches ontwerpen, vzw-statuten opmaken en aanpassen, … ;
  • logistieke ondersteuning: goedkope lokalen zoeken, laptops, beamers en geluidsinstallatie verhuren, …;
  • organisatietips over culturele en leerrijke activiteiten: checklists, draaiboeken en taakverdelingen opmaken, …;
  • gratis reclame voor jouw activiteiten in de digitale nieuwsbrief;
  • netwerking met andere verenigingen en diensten.

Internationaal Comité

Het Internationaal Comité is een multiculturele federatie van ruim 300 verenigingen in Vlaanderen en Brussel. Ook Mechelen heeft een lokale afdeling. Het IC ondersteunt aangesloten verenigingen rond drie sleutelthema’s: onderwijs en ouderondersteuning, tewerkstelling en actief burgerschap.

Rond ieder van deze thema’s wilt de federatie de onaanvaardbare kloof dichten die etnisch –culturele minderheden hebben t.o.v. de rest van de samenleving. Om dit te bereiken ondersteunt het IC actief de leidersfiguren van de lidverenigingen. Het IC zet ook in op maatschappelijke participatie op politiek, sociaal en cultureel vlak dmv van workshops, vormingen en vrijetijdsactiviteiten.