Vergunning

Als u vervoer wilt organiseren voor maximaal 9 inzittenden, inclusief de bestuurder, dan heeft u een vergunning bezoldigd personenvervoer nodig.

Vraag deze vergunning aan

Wanneer u deze vergunning aanvraagt, zal u enkele documenten moeten voorleggen. Hou daarom zeker volgende documenten bij de hand: 

 • Uw gegevens als exploitant/zaakvoerder met volgende 5 bijlagen:
  • kopie van identiteitskaart (voor- en achterkant)
  • kopie laatst behaald diploma Nederlandstalig onderwijs
  • uittreksel strafregister model 596.1-27
  • schuldenattest FOD Financiën (ook als u net gestart bent)
  • schuldenattest RSZ (ook als u net gestart bent en geen personeel hebt)
 • De gegevens van uw voertuig(en) en uw apparatuur of software, met volgende 7 bijlagen:
  • kopie van verzekeringspolis
  • kopie van groene of witte verzekeringskaart
  • inschrijvingsbewijs: altijd T-X-plaat (T-L mag voor voertuigen die uitsluitend ceremonievervoer doen)
  • bewijs technische keuring als voertuig voor individueel bezoldigd personenvervoer
  • eenvormigheidsattest of gelijkvormigheidsattest (COC, certificat of conformity)
  • bewijs terbeschikkingstelling (voldane aankoopfactuur, afbetalingscontract of leasingcontract)
  • model dienststaat en vervoerbewijs, om te tonen dat de apparatuur of software alle bepalingen weergeeft die opgelegd zijn in artikelen 33 en 34 van het BVR van 8 november 2019

Eens je je vergunning hebt aangevraagd en deze ontvankelijk is verklaard, zal deze verder verwerkt worden door Dienst Economie van Stad Mechelen. Het college van Burgemeester en Schepenen zal tijdens deze procedure uw zedelijke waarborgen, uw beroepsbekwaamheid en uw solvabiliteit nagaan. 

45 dagen nadat wij uw aanvraag correct hebben ontvangen en ontvankelijk hebben verklaard, zal je van ons bericht krijgen omtrent de beslissing van je aanvraag. 

Ecoscore

Let bij de aankoop van een voertuig zeker op de ecoscore. Hieromtrent zijn verplichte voorwaarden opgenomen in het decreet.

Je kan de ecoscore van het voertuig ook zelf nagaan op basis van het chassisnummer. Staat uw chassisnummer niet geregistreerd, dan kan u op basis van het type van uw voertuig ook de ecoscore berekenen. 

Wenst u alsnog meer informatie? Dan kan u onze dienst Economie hiervoor contacteren via economie@mechelen.be

Rittendatabank Chiron

Vergeet ook zeker niet de koppeling van uw voertuig met Chiron (of via een app of via uw taximeter). Deze koppeling is verplicht voor de vergunning wordt afgeleverd. Meer informatie.

Zodra uw aanvraag ontvankelijk verklaard is, verwerkt de dienst economie uw dossier.

Het college van burgemeester en schepenen controleert uw zedelijke waarborgen, uw beroepsbekwaamheid en uw solvabiliteit.

Standplaatsmachtiging 

Ben je in het bezit van een vergunning bezoldigd personenvervoer? Proficiat! Je kan nu aan de slag met de aanvraag voor een standplaatsmachtiging in elke Vlaamse stad/gemeente en dus ook in Mechelen. 

Met deze machtiging kan je gebruik maken van de standplaatsen van die stad/gemeente. Hier is wel een retributie aan gekoppeld. Bij de stad Mechelen bedraagt deze retributie, bijkomend op de belasting, 100 euro per voertuig per jaar.

Vraag een standplaatsmachtiging aan

Bekijk het reglement.

Wijzigingen aan vergunningen

Een wijziging (voertuig, details in vergunning) aanbrengen aan je originele vergunning.