Maak een afspraak

Als je naar het buitenland verhuist of minstens 1 jaar in het buitenland verblijft, moet je dit melden aan je gemeente.

Als je naar het buitenland verhuist, moet je dit melden bij de dienst Burgerzaken van je gemeente. Je doet de aangifte het best zo dicht mogelijk bij je datum van vertrek en dit ten laatste de dag voor je vertrek naar het buitenland. Ben je uitgeschreven, dan kun je nog moeilijk officiële verrichtingen doen. In Mechelen kan dit enkel na afspraak.

 • De aangifte dient door jezelf te gebeuren of door de referentiepersoon (gezinshoofd) van het gezin.
 • Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, wordt deze gedaan door de referentiepersoon (gezinshoofd) van het gezin.
 • Als een minderjarige naar het buitenland verhuist, moet iemand die het ouderlijke gezag uitoefent hem bij de aangifte bijstaan.

Als je nog documenten nodig hebt die moeten afgedrukt of aangemaakt worden, moet je deze eerst aanvragen aan het loket, voor je je uitschrijft.

Tijdens deze afspraak word je officieel afgeschreven naar het buitenland en ontvang je een model 8 als bewijs hiervan.

 • Nationaal paspoort / identiteitskaart
 • Belgische verblijfskaart (kaart of papieren versie)
 • 1 pasfoto
 • Jouw adres in het buitenland

Een vertrek naar het buitenland melden is gratis.

Vertrek naar het buitenland als niet-Belg met verblijfskaart C, D, E+, EU+, F+, M-kaart met vermelding duurzaam verblijf, K, L-kaart

Verhuis je als niet-Belg met een C, D, E+, EU+, F+, M-kaart met vermelding van duurzaam verblijf, K- of L-kaart dan maak je je afspraak bij de dienst bevolking voor verhuis naar het buitenland, Belg of C/D/E+/F+ kaart.

Ben je al in het buitenland?

Als je al in het buitenland verblijft en je vertrek laattijdig aangeeft, dan kan je je laten uitschrijven in Mechelen door een e-mail te sturen naar vreemdelingen.adressen@mechelen.be mits voorleggen van de volgende onderstaande documenten of per brief t.a.v. Dienst vreemdelingen - Stad Mechelen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen, België.

Je vermeldt de volgende gegevens (en die van de andere gezinsleden als je de aangifte ook voor hen doet):

 • je naam, geboortedatum, rijksregisternummer
 • je vorig adres (te Mechelen)
 • je huidig adres in het buitenland
 • e-mailadres
 • attest van de buitenlandse gemeente of de lokale politie waaruit blijkt dat je jouw hoofdverblijfsplaats in het buitenland hebt gevestigd.

Je dient jouw verblijfskaart / verblijfsdocument (alsook die van de andere gezinsleden als je de aangifte ook voor hen doet) over te maken t.a.v. Dienst vreemdelingen - Stad Mechelen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen, België.

Van zodra we de verblijfskaart(en), de nodige gegevens + documenten ontvangen, maken we een model 8 per e-mail over die de datum draagt waarop je de laattijdige aangifte gedaan hebt.

Maak een afspraak