De stad Mechelen werkte van 2012 tot 2014 samen met Lessius Mechelen, Het Entrepot in Brugge, CSV in Ipswich en Costnet in Plymouth aan het project Villa Crossmedia. 

Villa Crossmedia stimuleert en faciliteert mediavorming, mediawijsheid, -participatie, -productie en -disseminatie en doet dit via grensoverschrijdende mediacentra en een virtueel jongerenplatform, gericht op 12 tot 25 jarigen. Het besteedt specifieke aandacht aan culturele identiteit en het mondiger maken van jongeren op lokaal vlak. 

Dit jongerenproject rond media werd gesteund door het Interreg-programma '2 Zeeën', dat de samenwerking wil stimuleren tussen landen die grenzen aan de Noordzee.

Villa Crossmedia is een project met drie aansluitende werkpakketten: Mediawijsheid, Mediavorming en -productie en Culturele identiteit. Het project heeft als doel om journalistiek en media naar jongeren te brengen. Zij krijgen hiervoor begeleiding vanuit de hogeschool Lessius. Daar kunnen jongeren mediawijsheid ook in de praktijk leren. 

In het project leren jongeren de gevaren en risico's van nieuwe media, maar beoogt het ook het opstarten van nieuwe mediacentra en de verbetering van reeds bestaande. Hier leren jongeren media maken op een informele en laagdrempelige manier. In het thema culturele identiteit wilt het project een gevoel van identiteit bij jongeren in een multiculturele wereld bevorderen. Diversiteit staat hierbij centraal en er is bijzondere aandacht voor subculturen bij jongeren.

Het project creëert voor Mechelen heel wat kansen op vlak van media en empowerment van jongeren. Het pand in de Hanswijkstraat 32 werd door de stad gekocht en is ingericht als crossmediaal centrum. Het gebouw is gerenoveerd en ingericht met een radiostudio. Hiermee wil Mechelen een centrale plaats creëren in de binnenstad, waar jongeren met hun vragen terecht kunnen, waar ze creatief kunnen zijn en kunnen experimenteren met mediawijsheid. 

Logo 2 ZeeënVilla Crossmedia is een project dat tot stand kwam dankzij Europese subsidies.

Projectbudget: € 4.563.660
EU-bijdrage (fonds): € 2.281.830
Looptijd: 2010 - 2014

Alle info over Villa Crossmedia is terug te vinden op villacrossmedia.eu