De digitale versnelling zal niet afremmen. Diensten worden steeds vaker online aangeboden. Dat is handig, maar helaas niet voor iedereen. We moeten oog hebben voor wie niet mee kan met deze digitalisering.

Hoe verkleint Stad Mechelen de digitale kloof?

Missie

De ambitie van Stad Mechelen is ervoor zorgen dat elke Mechelaar toegang heeft tot internet en digitaal geletterd is.

Onze doelstellingen

 1. Iedereen heeft toegang tot digitale technologieën.
  Betaalbare en kwaliteitsvolle internettoegang en het beschikken over een laptop, smartphone en/of tablet zijn essentieel om te kunnen participeren in de digitale wereld.
 2. Iedereen bezit de nodige digitale vaardigheden.
  Verwerven van digitale basisvaardigheden door middel van begeleiding, opleiding en oefenkansen is de volgende stap in het bestrijden van de digitale kloof.
 3. Digitale dienstverlening is voor iedereen toegankelijk.
  Digitale dienstverlening moet werken voor iedereen, ook voor wie digitaal minder vaardig is. Naast ondersteuning bij de digitale dienstverlening, streven we ook naar e-inclusie en toegankelijkheidstoetsing als vast onderdeel bij het (her)ontwerpen van digitale dienstverlening.

Voor wie

We richten ons op elke Mechelaar en hebben aandacht voor specifieke doelgroepen, elk met hun eigen problemen en noden. Deze doelgroepen krijgen extra aandacht:

 • Ouderen
 • Gezinnen met een laag inkomen en/of opleidingsniveau
 • Personen met een beperking
 • Werkzoekenden
 • Anderstalige nieuwkomers
 • Jongeren
 • Stadsmedewerkers

Vier lijnen

Door het e-inclusieverhaal heen lopen vier grote lijnen:

 1. Inzetten op outreaching.
  Digitale en gedrukte communicatie zijn belangrijk om de Mechelaar te informeren over het aanbod. Helaas is dit niet voldoende. Om de digitaal kwetsbare doelgroepen toch te bereiken, moet je outreachend werken.
 2. Vanuit het gebruikersperspectief werken.
  We stemmen het aanbod van ondersteuning, opleiding en de digitale dienstverlening af op de noden en vragen van de gebruikers.
 3. Samenwerken en partnerschappen opzetten.
  De acties opzetten vraagt verschillende expertises. Door samen te werken met verschillende partners komen we tot een digitaal inclusieve stad.
 4. Regierol van Stad Mechelen.
  Het is de rol van de stad om alle initiatieven over e-inclusie, zowel die van de stad al die van partners, in kaart te brengen, te coördineren en te ondersteunen.

Wat doet Stad Mechelen?

Iedereen heeft toegang tot digitale technologieën

 1. Laptops, smartphones en tablets uitlenen aan de Mechelaar.
  In het digibankatelier, een samenwerking met Ecoso, kan de Mechelse burger terecht om een laptop, tablet of smartphone te lenen. Dat is gratis voor de mensen die recht hebben op kansentarief. Anderen betalen 10 euro per maand.
 2. Laptops uitdelen aan cliënten van het Sociaal Huis.
  Afgeschreven laptops van Stad Mechelen worden opnieuw ingezet en uitgedeeld aan de cliënten van het Sociaal Huis als er nood aan is.
 3. Informatie verspreiden over het sociaal tarief voor telefonie en internet.
  Op de website van Stad Mechelen staat meer info over het sociaal tarief voor telefonie en internet: hoeveel korting, de voorwaarde en de procedure. Later in het jaar volgt offline communicatie over het sociaal tarief waarmee onze partners aan de slag kunnen.
 4. Aanbieden van een gratis wifinetwerk in Mechelen.
  Dat netwerk gaat van het station tot in de winkelstraten, met onder andere de Bruul, IJzerenleen, Hoogstraat, Grote Markt, Veemarkt en Vismarkt.
 5. Ter beschikking stellen van openbare computers waarmee de Mechelaar gratis kan surfen op het internet, sommige begeleid (digibankpunten) en andere niet (surfpunten). We bieden op deze punten gratis internet aan.

Iedereen bezit de nodige digitale vaardigheden

Opzetten van individuele ondersteuning

 • Een-op-een professionele ondersteuning
  In samenwerking met Ligo worden mensen die het minst digitaal geletterd zijn persoonlijk tien uur begeleid. Daarna kunnen ze instappen in het reguliere aanbod van de vormingspartners en de digibank.
 • Digidokters
  De digidokters staan (maandelijks) klaar in de bibliotheek en in Lokaal Dienstencentrum Den Abeel om digitale vragen te beantwoorden.
 • Digibankcoaches en hosts
  In de verschillende digibankpunten, die elk twee halve dagen per week open zijn, zal de digibankhost vragen beantwoorden over hoe je een laptop, tablet of smartphone bij de digibank kan lenen of waar er ICT-opleidingen plaatsvinden.
  De digibankcoach helpt de bezoeker verder met Itsme installeren, een online afspraak maken bij de dokter, een treinticket aankopen …
 • Digicoaches
  De digicoaches zijn vrijwillige medewerkers van het Zorgbedrijf Rivierenland die hun collega’s verder helpen met digitale vragen.

Organiseren van groepsopleidingen

 • Opleidingen en webinars vanuit de stad
  Stad Mechelen organiseert of ondersteunt verschillende opleidingen en webinars.
  Bijvoorbeeld een reeks opleidingen over het gebruik van apps of een webinar over het gebruik van alternatieve privacyvriendelijke apps.
 • Opleidingen op vraag vanuit Digibank Mechelen
  Vanuit de klankbordgroep van Digibank Mechelen kunnen vragen komen om opleidingen te organiseren.
 • Workshops voor jongeren
  De bibliotheek Predikheren organiseert heel wat workshops voor jongeren.
  Daarnaast zal er input gevraagd worden aan jongeren via het project WI-Fiets over het organiseren van workshops met digitale onderwerpen met een mediawijze insteek.
 • Opleiding niet-kantoormedewerkers
  Ook de medewerkers van Stad Mechelen die niet op een kantoor werken, krijgen een opleiding om hun digitale vaardigheden te versterken.

Digitale dienstverlening is voor iedereen toegankelijk

 1. Opleidingen organiseren en (nieuwe of vernieuwde) digitale dienstverlening ondersteunen.
  De Mechelaar kan terecht in de verschillende digibankpunten voor hulp bij gebruik van digitale dienstverlening.
  Bij de lancering van de Mijn Mechelen-app hebben verschillende sessies plaatsgevonden om de Mechelaar te helpen bij de installatie en het gebruik ervan.
 2. Deelnemen aan het project City-deal ‘E-inclusion by design’.
 3. Verankeren van e-inclusieve dienstverlening.
  Dit door deel te nemen aan het project Gemeente Zonder Gemeentehuis (Gemeente zonder gemeentehuis | Vlaanderen.be) en het opnemen van e-inclusieve dienstverlening bij digitale transformatieprojecten.