Elke gemeente dient jaarlijks een geactualiseerde vermoedenslijst op te stellen van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten met een oppervlakte van minstens 5 are. Deze lijst moet vóór 1 maart van elk kalenderjaar doorgestuurd worden naar Departement Omgeving ‘Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en projecten’ en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM).

De lijst voor de stad Mechelen voor werkjaar 2022 werd geactualiseerd en kan hieronder geraadpleegd worden. 

BedrijfsruimteLeegstandVerwaarlozing
Antoon Spinoystraat 6B 
Antwerpsesteenweg 209 
Belgradestraat 29 
Botermarkt 9 
Duivenstraat 56 
Gentsesteenweg 155/155+ 
Guldendal 17
Guldendal 19/21
Kadodderstraat170/172 
Kardinaal Mercierplein 1 
Keizerstraat 7 
Koning Albertstraat 60/62
Lakenmakersstraat 1/9 
Liersesteenweg 262-264 
Maalderijstraatje 8 
Nekkerspoelstraat 155/161 
Nekkerspoelstraat 282
Oscar Van Kesbeeckstraat 39-41 
Paardenkerkhofstraat 174-182 
Pennepoelstraat 2+ 
Rateaulaan 24A 
Ridder Desainlaan2 
Schijfstraat 51 
Stationsstraat 53
Wayenborgstraat ½ 
Zwartzustersvest 47