Elke gemeente dient jaarlijks een geactualiseerde vermoedenslijst op te stellen van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten met een oppervlakte van minstens 5 are. Deze lijst moet vóór 1 maart van elk kalenderjaar doorgestuurd worden naar Departement Omgeving ‘Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en projecten’ en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM).

De lijst voor de stad Mechelen voor werkjaar 2022 werd geactualiseerd en kan hieronder geraadpleegd worden. 

Bedrijfsruimte

Leegstand

Verwaarlozing

Antwerpsesteenweg 209

 

Duivenstraat 56

 

Gentsesteenweg 155/155+

 

Guldendal 17

Guldendal 19/21

Kadodderstraat170/172

 

Kardinaal Mercierplein 1

 

Keizerstraat 7

 

Koning Albertstraat 60/62

Lakenmakersstraat 1/9

 

Liersesteenweg 262-264

 

Maalderijstraatje 8

 

Nekkerspoelstraat 155/161

 

Nekkerspoelstraat 282

Oscar Van Kesbeeckstraat 39-41

 

Paardenkerkhofstraat 174-182

 

Rateaulaan 24A

 

Ridder Desainlaan2

 

Schijfstraat 51

 

Stationsstraat 53

Zwartzustersvest 47