Steunpunt Asiel & Migratie

Ben je asielzoeker, erkend vluchteling ..., of heb je geen wettige verblijfsdocumenten? Of werk je met of voor mensen met een migratieachtergrond? Juridische informatie en advies – zinvol toekomstperspectief in België of in het land van herkomst – vrijwillige terugkeer – psychosociale begeleiding – intervisie en cultuur sensitieve hulp. Sint-Romboutskerkhof 1A // T 015 34 07 88 of 28 // E info@vluchtelingendienst.be // www.vluchtelingendienst.be Informatie over assistentie bij vrijwillige terugkeer (vertaald in 23 talen) vind je op www.sefor.be en www.vrijwilligeterugkeer.be.

Vlaams Agentschap Integratie & Inburgering

Inburgeringsprogramma. Dit aanbod is gratis en omvat: een cursus Nederlands, een cursus over leven in België, begeleiding bij het zoeken naar werk of een opleiding, info over sport, cultuur en vrije tijd. Het Agentschap Integratie en Inburgering helpt anderstalige nieuwkomers ook om een geschikte cursus Nederlands te vinden. Brusselsepoortstraat 8 // T 015 28 18 30 // E mechelen@integratieinburgering.be // www.integratie-inburgering.be