Gepubliceerd op:
18
november
2020

Vanaf 15 november zijn tentoonstellingen, wedstrijden en markten van pluimvee en vogels verboden. En is een ophokplicht van toepassing. Nog meer maatregelen lees je hier.

De ophokplicht is van toepassing op alle pluimvee en vogels, met uitzondering van loopvogels. Ze moeten worden opgehokt of zo afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
Dit betekent dat je de dieren nog steeds buiten kan houden, maar dan enkel op een terrein dat volledig – zowel aan de zijkanten als boven – met gaas of met netten is afgesloten. De mazen van het gaas of de netten moeten zodanig klein zijn zodat in het wild levende (trek)vogels er niet bij kunnen.

Eten en drinken geven aan pluimvee en andere in het gevangenschap levende vogels moet je binnen doen of op zo een manier dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
Zo wordt een belangrijk lokaas voor wilde vogels weggenomen en zullen deze dieren minder geneigd zijn om zich tussen de dieren te begeven die thuis worden gehouden.

Je mag geen water geven dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben. Tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

Al deze maatregelen en nog meer info vind je ook terug op de site van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.