Sinds 2020 houdt het H5-vogelgriepvirus lelijk huis bij wilde vogels in Europa, met als gevolg een grote vogelsterfte in de natuur. Waarschijnlijk is het vogelgriepvirus een constante geworden in de wildevogelpopulaties.

Wat moet je doen als je een zieke of dode vogel vindt?

  • Raak de vogel(s) niet aan zonder de juiste veiligheidsmaatregelen (minstens mondmasker en wegwerphandschoenen) 
  • Bel steeds de (gratis) influenzalijn van het FAVV op 0800 99 777. Daar krijg je verdere uitleg om de vogel te laten ophalen voor onderzoek. Als het over een dode vogel gaat, zal het FAVV, afhankelijk van de locatie, soort en tijdstip, beslissen of het kadaver ingezameld moet worden. Is onderzoek nodig, dan zorgt het FAVV ervoor dat een nabij gelegen opvangcentrum voor wilde dieren het kadaver ophaalt voor analyse.
  • Hou huisdieren op afstand van dode en zieke vogels en zorg ervoor dat je hond aangelijnd is.

Andere vragen

Je leest het antwoord op deze vragen op de site van de Vlaamse overheid.