De stad Mechelen startte in 2015 met de aanleg van 55 volkstuintjes aan de Oude Antwerpsebaan. Het volkstuinpark bevindt zich achter de lokalen van de Scouts Heilig Kruis en wordt dagdagelijks beheerd door de vzw Tuinhier.

Vlak naast het volkstuinpark richtte de stad in 2016 ook een speelbos in van zo'n 9.000m². Door de nabijheid van de scouts is het speelbos hier ideaal. Maar ook de kinderen van de wijk Galgenberg kunnen er natuurlijk van profiteren. 

Dankzij de realisatie van het volkstuinpark en het speelbos ontstaat een groen wandeltraject vanaf de witte wijk (aan de bussen van De Lijn) van bijna één kilometer lang, wat uniek is in een stedelijke omgeving.

Geinteresseerden in de volkstuin kunnen zich inschrijven via de dienst Natuur- en Groenontwikkeling van de stad Mechelen. Ook al is er geen plaats, laat je steeds op de wachtlijst zetten. Je weet nooit of er later een plaatsje vrijkomt.