Sterk jeugdwerk wordt gedragen door sterke vrijwilligers. Vormingen helpen daarbij. De Mechelse jeugddienst:


Eigen vormingen

De jeugddienst organiseert jaarlijks een aantal vormingen en uitwisselingsmomenten - zoals de jeugdnetwerkraad - voor Mechelse jeugdleiders. Houd zeker de facebookgroep van het Mechelse jeugdwerk in de gaten voor de meest recente informatie hierover, of schrijf je in voor de tweemaandelijkse nieuwsbrief Jeugdwerkinfo.

Heb je als groep zelf nog andere vormingsnoden, suggesties of vragen? Laat het ons weten!


Vormingsspelen

De jeugddienst beschikt over een aantal leuke vormingsspelen die elke jeugdbeweging kan lenen. Stuur gerust een mailtje naar jeugddienst@mechelen.be bij interesse! De meeste spelletjes komen van De Aanstokerij. Je kan altijd eens een kijkje gaan nemen op hun website.

 

RAFA RAFA

Een leuk simulatiespel rond diversiteit dat je al kan spelen met kinderen vanaf 12 jaar! Ideaal spel om bewust te worden van het effect van cultuurverschillen op het gedrag en de beoordeling van andere culturen.

Korte uitleg: De deelnemers worden opgesplitst in 2 groepen; 2 verschillende culturen met hun eigen strikte regels. Beide culturen krijgen de kans om elkaars regels te ontdekken en zo ervaren ze op een speelse manier wat het betekent om terecht te komen in een compleet andere cultuur. In de handleiding is er ook een nabespreking uitgeschreven om achteraf in dialoog te gaan. De jeugddienst beschikt over 2 verschillende versies die je kan lenen.

TIP: Je kan dit ook op een andere manier spelen en de deelnemers over hun eigen regels laten beslissen!

 

Kwinkslag

Een simulatiespel voor deelnemers vanaf 16 jaar, waarbij ze spelenderwijs ervaren hoe het is om samen te leven met mensen die andere regels, gewoonten, normen&waarden, .. hebben.

Korte uitleg: Veel meer gaan we hier niet zeggen, want dan is alle pret er af. Vooral als begeleider is het leuk om de verschillende reacties en emoties vanaf de kant te mogen aanschouwen!

 

Ik zie, ik zie... wat jij niet ziet

Dit spel is erop gericht om de deelnemers bewust te maken van hun eigen manier van kijken naar een bepaalde situatie of naar andere mensen (hun eigen bril of referentiekader).

Korte uitleg: Via een rollenspel krijgen de deelnemers een bepaald personage toegewezen en worden zij uitgedaagd om vanuit dit personage te denken en te handelen. Met andere woorden, deelnemers moeten dus een andere bril op zetten. Op deze manier kan de blik op de wereld worden verruimd.

 

Meet the parents

Een ideaal spel voor een leidingsgroep die hun contact en communicatie met ouders eens kritisch willen bekijken en verbeteren waar nodig.

Korte uitleg: Door samen over concrete situaties met ouders na te denken, kunnen nieuwe acties en ideeën ontstaan. De situaties die besproken worden vind je op de website.

 

Privilige walk

Privilege walk is een methodiek die kan worden toegepast om privileges aan te brengen en bespreekbaar te maken. Op deze manier worden deelnemers zich bewust van de privileges die zij wel of niet hebben ten opzichte van anderen.

Korte uitleg: Zowel de KULeuven als De school uit de kast hebben hier een versie van ontwikkeld. Je kan alle deelnemers een personage geven, of laten deelnemen als zichzelf in een grote, diverse groep.

TIP: Zeer belangrijk hierbij is dat deze methodiek moet worden toegepast in een veilige omgeving. Bereid dit zeker goed voor! Of je kan dit ook laten begeleiden door iemand van buitenaf die hier meer in gespecialiseerd is.


Toelage kadervorming

Aanvraag kadervormingssubsidie

Je kan een aanvraag doen voor deze subsidie als je een cursus volgt uit volgend rijtje:

  • animator- of hoofdanimatorcursus,
  • instructeur- of hoofdinstructeurcursus,
  • vervolmakingscursus georganiseerd door of in samenwerking met een erkende landelijke koepel voor het jeugdwerk.

Waar kan je die cursussen volgen? Wij legden hieronder een overzichtje aan. Dat is onvolledig, want er zijn heel veel instellingen die kadervormingscursussen inleggen. Je volgt wellicht best een cursus bij je eigen koepelorganisatie. Maar als de datum jou daar niet past, dan kan je aansluiten bij de cursus van een andere vereniging.