logo VRAC   logo provincie Antwerpen

It Takes a Village to Raise a Child

Het project VRAC is gericht op het verminderen van het risico van schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten voor kwetsbare kinderen.

VRAC zorgt voor een geïntegreerde gemeenschapsgerichte onderwijsdienst in achterstandswijken, ontwikkeld door een netwerk van nieuwe en reeds bestaande partners die zullen samenwerken rond:

 • proefproject voor een langere leertijd, d.w.z. gezamenlijke activiteiten binnen en buiten de school die het welbevinden van het kind bevorderen. Kinderen zijn mede-eigenaar van dit programma en de betrokkenheid van de ouders in scholen wordt vergroot. 
 • proefprojecten voor gezondheids- en zorgteams voor kinderen met problemen op school en thuis. Professionals hanteren een algemene aanpak, ontwikkelen een kind- en gezinsgericht plan en hebben één aanspreekpunt. Ze maken gebruik van het Wraparound Care Model, een geïntegreerde aanpak uit de gezondheidssector, die de interpersoonlijke relaties versterkt.
 • opstellen van richtsnoeren en beleidsaanbevelingen om een geïntegreerde aanpak te versterken en gezamenlijk het welzijn van jongeren en hun schoolprestaties te verbeteren.

VRAC zal de verscheidenheid aan grensoverschrijdende expertise bundelen, tests en pilots vergelijken en kennis over de regio's heen overdragen. 

In totaal nemen 8 Europese partners deel:

 • stad Mechelen (BE)
 • Karel de Grote Hogeschool (BE)
 • East Sussex Community Voice (UK)
 • AFEJI (FR)
 • Wattrelos Association of Community Centres (FR)
 • Organisation for Community Development, Province of Antwerp (BE)
 • MAP (Mancroft Advice Project) (UK)
 • Municipality of Leiden (NL)

Looptijd van het project: 01/01/2019 t/m 30/09/2022.

Totale kost: 4.976.262,25 waarvan 60% gesubsidieerd door Interreg2Zeeën.

VRAC affiche