Doel VRAC

Het VRAC-project heeft als doel het risico op schoolvertraging en voortijdig schoolverlaten voor kinderen en jongeren te verminderen door hun leertraject op school, buurt en thuis positief te beïnvloeden.

Acht organisaties en lokale overheden uit België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland werken samen om geïntegreerd gemeenschapsgericht onderwijs op te bouwen. Dit doen we met een netwerk van nieuwe en bestaande partners, waaronder kinderen en ouders.

We creëren samen met partners een sterke leeromgeving in de buurt. We ondersteunen gezinnen en zetten hierbij in op een positieve samenwerking met de school. We versterken het gevoel van “erbij horen” en het welbevinden van kinderen en jongeren.

Kom en ontdek hoe wij impact hebben op school, buurt en thuis

door onder andere:

  • een focus op lokale intersectorale samenwerking
  • het verbinden van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en ondersteuning
  • de participatie van kinderen, jongeren en ouders centraal te stellen,
  • school-, buurt- en thuiscontext te verbinden op basis van talent, veerkracht en zo een positieve dynamiek te creëren.

Vragen of suggesties?

Contacteer ons via email vrac@mechelen.be.