Info voor ouders met kinderen van 0 tot 3 jaar

Baby’s en jonge kinderen hebben op warme dagen behoefte aan extra zorg. Zuigelingen hebben nog moeite om hun lichaamstemperatuur te regelen en zijn extra gevoelig voor uitdroging. Kinderen jonger dan 3 jaar kunnen hun behoeften of ongemakken niet altijd goed duidelijk maken. Jonge kinderen reageren anders op warmte dan volwassenen en hebben op warme dagen meer aandacht van hun ouders nodig. Download de warmtefiche.

Info voor ouders met kinderen ouder dan 3 jaar

Ook het lichaam van iets oudere kinderen reageert anders op warmte dan dat van volwassenen. Daardoor hebben ze een grotere kans op gezondheidsklachten. Kinderen lopen vooral een risico tijdens warmteperioden omdat ze niet of minder in staat zijn om voor zichzelf te zorgen en oververhitting te voorkomen. Ze geven bovendien niet of minder goed aan wanneer ze last ondervinden van warme weersomstandigheden. Download de warmtefiche.

Info voor thuiswonende ouderen

Naarmate je ouder wordt, ondervind je vaak meer gezondheidsklachten door de aanhoudende hitte. Het is dus erg belangrijk om (voor en) tijdens warme dagen voldoende te drinken en onnodige inspanningen te vermijden. Download de warmtefiche.

Info voor verplegers in de thuiszorg

Onderzoek wees uit dat veel slachtoffers van hittegolven mensen zijn die in een sociaal isolement leven. Thuiswonende ouderen vormen de meest kwetsbare groep. Oudere mensen hebben vaker een verminderd dorstgevoel, een minder efficiënte regulatie van de lichaamstemperatuur, een verminderde cardiovasculaire gezondheid en een slechtere werking van de nieren. Download de warmtefiche.

Info voor wie zorgt voor kinderen van 0 tot 3 jaar (kinderopvang)

Het lichaam van kinderen reageert anders op warmte dan dat van volwassenen, waardoor ze meer kans hebben op gezondheidsklachten. Kinderen lopen vooral een risico tijdens warmteperioden omdat ze niet of minder in staat zijn om voor zichzelf te zorgen en oververhitting te voorkomen. Ze geven bovendien niet of minder goed aan wanneer ze last ondervinden van warme weersomstandigheden. Download de warmtefiche.

Info voor wie zorgt voor kinderen ouder dan 3 jaar (scholen en jeugdwerk)

Het lichaam van kinderen reageert anders op warmte dan dat van volwassenen, waardoor ze meer kans hebben op gezondheidsklachten. Kinderen lopen vooral een risico tijdens warmteperioden omdat ze niet of minder in staat zijn om voor zichzelf te zorgen en oververhitting te voorkomen. Ze geven bovendien niet of minder goed aan wanneer ze last ondervinden van warme weersomstandigheden. Download de warmtefiche.