Mechelen is een boeiende stad, een stad in beweging. Dit danken we onder meer aan onze grote diversiteit aan inwoners. De stad wil al deze inwoners gelijke kansen geven en wil dat iedereen op een gelijkwaardige manier behandeld wordt. Stad Mechelen wil uitsluiting weren en  kansen verhogen voor bepaalde doelgroepen die drempels ervaren bij de deelname aan de maatschappij.  Daarom voert de stad een actief emancipatie- en diversiteitsbeleid. We streven naar een samenleving waar iedereen op een gelijkwaardige manier kan aan deelnemen. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. Denk maar aan alleenstaande ouders die gezin en werk moeten combineren. Of aan het onderwijs waar jongeren van andere herkomst vaak samen in zogenaamde concentratiescholen zitten.

Wanneer bepaalde mensen kansen ontnomen worden, spreken we van discriminatie. Discriminatie bestaat uit het achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van bepaalde kenmerken zoals afkomst, geslacht, leeftijd, religie,… Denk maar aan iemand met een exotische naam die het moeilijk heeft om een huis te vinden op de huurmarkt. Of personen met een handicap die geweerd worden door een mogelijke werkgever.   

Om discriminatie tegen te gaan, werkt Stad Mechelen nauw samen met Unia, het vroegere Meldpunt Discriminatie. Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. De diensten van Unia zijn gratis.