Plattegrond Tinel

  1. Predikherenklooster en -kerk
  2. Kloostertuin
  3. Jeugdhuis ROJM
  4. Rijkswachtkazerne - hoofdgebouw Tinellaan
  5. Binnengebied rijkswachtkazerne
  6. Rijkswachtkazerne - groot gebouw Kattenbleekstraat
  7. Rijkswachtkazerne - Klein bijgebouw Kattenbleekstraat
  8. Parking
  9. Parking ondergronds
  10. Kazerne Dossin

Predikherenklooster en -kerk

Verleden 

Het Predikherenklooster en de Predikherenkerk werden gebouwd in de 17e eeuw. In 1736 werd de kerk ingewijd. Het klooster omvat vier vleugels rondom een vierkante binnenplaats.

Onder het Franse regime werd het bijhorende klooster in 1796 gesloten. Het werd gekocht door het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen, die het inrichtte tot tehuis voor oude mannen. Vanaf 1809 deed het dienst als militair hospitaal en werden de ouderlingen overgebracht naar het voormalige klooster van Leliëndaal. De kloosterkerk werd sinds 1814 gebruikt als krijgsarsenaal.

Na de Eerste Wereldoorlog kreeg het complex de naam Kazerne Generaal Delobbe. Het gebouwencomplex behield zijn militaire functie tot 1977. Sindsdien stond het gebouw leeg, maar er zijn nog altijd sporen van de militaire aanwezigheid, zoals de kasseivloer in de kerk en de ringen die aan de muren bevestigd werden om paarden vast te maken.

Nu

Het Predikherenklooster is een stedelijk blok, met als troeven zijn stoere, beknopte volumetrie, zijn veelzijdigheid en zijn ligging bij het park. De stadsbibliotheek, die aan de Moensstraat was gevestigd, nam haar intrek in het klooster. De stad creëerde voor de bib meer toekomst, want er zijn ook seminarieruimten, een literaire tuin, Bar Bib en restaurant Tinèlle.

Meer info over de bibliotheek in het Predikherenklooster vind je hier.


Kloostertuin

Verleden 

Rond het Predikherenklooster bevindt zich de kloostertuin, een groenzone waar twee verharde sportterreintjes liggen. De kloostertuin is omringd door de oude kloostermuur.

De open ruimte tussen het Predikherenklooster en de Tinellaan is uniek omdat de ruimte door de eeuwen heen een open en nog deels historisch ommuurd karakter (als voormalige kloostertuin) behield en niet werd ingenomen door het dichtbebouwde weefsel van de binnenstad.

Nu

De kloostertuin wordt een toegankelijk park waarbij de kleine oppervlakte wordt gecompenseerd door trajecten en verbindingen. Die trajecten verbinden deelruimtes, elk met een herkenbaar eigen groen- en gebruiksprofiel, waardoor het geheel verschillende mensen zal aanspreken. Bij de inrichting staan robuustheid en overzichtelijkheid voorop. Aangrenzende achtertuinen zijn afgedekt met een naar het park gerichte nieuwbouw. Zo werd er een nieuwbouw gerealiseerd tussen het klooster en de Kattenbleekstraat en patiowoningen achter de woningen in de Jodenstraat.


Jeugdhuis ROJM

Verleden 

Enkele Mechelse jongeren van verschillende afkomst staken in 1978 de koppen bij elkaar en stampten een vereniging voor en door jonge stadsgenoten uit de grond. De Vlaamse Gemeenschap beloonde dit initiatief en erkende de vereniging als jeugdhuis. Zo ontstond de vzw Rzoezie met als huisregel: 'alles voor en door de Mechelse jeugd'. Na 30 jaar heet het jeugdhuis ondertussen ROJM en komen er elke week zo'n 800 jongeren langs.

Nu

Het gebouw aan de Tinellaan, waar het jeugdhuis gehuisvest was, werd afgebroken om een verbinding via het openbaar domein mogelijk te maken tussen de Predikherenkloostertuin en het binnengebied van de Rijkswachtkazerne. ROJM kreeg een modernere infrastructuur op een nieuwe plek in de Battelsesteenweg.


Rijkswachtkazerne - hoofdgebouw Tinellaan

Verleden 

De voormalige Rijkswachtkazerne aan de Tinellaan is gebouwd in 1912. Naast het hoofdgebouw aan de Tinellaan maken ook een aantal bijgebouwen aan de Kattenbleekstraat deel uit van het Rijkswachtcomplex. De gebouwen werden door de politie gebruikt.

Nu

Een aantal van de historische gebouwen van de rijkswacht worden bewaard, maar hun functie is wel veranderd.

Het hoofdgebouw werd omgebouwd tot woningen. Ondergronds werd een grote parking voorzien.


Binnengebied Rijkswachtkazerne

Verleden 

De politie was gehuisvest in de gebouwen van de voormalige Rijkswachterkazerne. Het binnengebied werd gebruikt als parking.

Nu

Na een bevraging bij de (buurt)bewoners heeft het binnengebied van de Rijkswachtkazerne de naam ‘Gendarmenhof’ gekregen. Rond het Gendarmenhof zijn er verschillende type woningen voorzien. Het Gendarmenhof maakt deel uit van het Tinelpark zoals het parkgedeelte rond het klooster.


Rijkswachtkazerne - groot gebouw Kattenbleekstraat

Verleden 

De voormalige Rijkswachtkazerne aan de Tinellaan is gebouwd in 1912. Naast het hoofdgebouw aan de Tinellaan maken ook een aantal bijgebouwen aan de Kattenbleekstraat deel uit van het Rijkswachtcomplex. De gebouwen werden door de politie gebruikt.

Nu

Het grote gebouw in de Kattenbleekstraat werd omgebouwd tot woningen met tuin.


Rijkswachtkazerne - klein bijgebouw Kattenbleekstraat

Verleden 

De voormalige Rijkswachtkazerne aan de Tinellaan is gebouwd in 1912. Naast het hoofdgebouw aan de Tinellaan maken ook een aantal bijgebouwen aan de Kattenbleekstraat deel uit van het Rijkswachtcomplex. De gebouwen werden ondertussen door de politie gebruikt.

Nu

Het kleine gebouw achteraan in de Kattenbleekstraat wordt gebruikt als voetgangerstoegang tot de parkeergarage. De ruimtes op het gelijkvloers en de eerste verdieping worden verhuurd.


Parking

Verleden 

Op het einde van de Goswin de Stassartstraat, naast het Predikherenklooster, is er een kleine buurtparking voor een twintigtal wagens die uitgebreid werd tot 85 parkeerplaatsen in afwachting van de ondergrondse parking. Door de werfzone voor het Predikherenklooster is de parking opnieuw teruggebracht tot een twintigtal parkeerplaatsen.

Nu

Om de open ruimte zoveel mogelijk te vrijwaren wordt gekozen voor gegroepeerd, ondergronds parkeren. Naast parkeerplaatsen voor de nieuwe woningen en de andere functies van de site worden ook rotatieparkeren en buurtparkeren voorzien. De parking wordt ontsloten vanaf de Tinellaan, zonder hinder voor het park of de buurt.


Parking ondergronds

Nu

De ondergrondse parking valt grotendeels samen met de twee bouwzones. Door de bouw op deze locatie werd vermeden om de archeologisch waardevolle gronden rond het Predikherenklooster aan te snijden.

De parking biedt plaats aan 319 wagens op twee niveaus, waarvan 124 rotatieparkeerplaatsen en 78 parkeerplaatsen die verkocht werden aan buurtbewoners.


Kazerne Dossin

Verleden

De voormalige infanteriekazerne is in 1756 opgetrokken in opdracht van de Oostenrijkse keizerin Maria-Theresia. De stad was eigenaar van de kazerne, die werd gebruikt als logement voor diverse regimenten. Vanaf 1874 fungeert de Dossinkazerne als 'depot' voor het leger. De kazerne wordt in 1936 genoemd naar luitenant-generaal Emile de Dossin, de bevelhebber van het regiment dat tijdens WO I in de kazerne huisde.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden 25.267 Joden en zigeuners vanuit de Dossinkazerne naar het vernietigingskamp in Auschwitz gedeporteerd. Slechts 1221 mensen overleven, minder dan 5 procent. De kazerne doet nadien dienst als militair opleidingscentrum. In 1977 wordt de stad eigenaar. Eind jaren 80 krijgt het gebouw een woonfunctie en wordt er zowel het Stadsarchief als het Museum van de Deportatie en Verzet in ondergebracht.

Aan de overkant stond het voormalige Arresthuis dat dateert van 1830. Het gebouw was eerst een gevangenis, later werd het ingericht als militaire bakkerij. Vanaf de jaren 1960 kreeg het Instituut voor Kunst en Ambacht (IKA) hier een onderkomen. In 2001 verhuisde het IKA naar de Veemarkt.

Sinds 2012

Op deze plek is Kazerne Dossin: Memoriaal, museum en documentatiecentrum over Holocaust en mensenrechten verrezen. Het voormalige Arresthuis werd door architect bOb Van Reeth vervangen door een nieuwbouw, waar het museum is ondergebracht. De voorbouw van de kazerne zelf is gedeeltelijk ingericht als archief en documentatiecentrum, met verder een bezinningsruimte. De twee entiteiten - museum en kazerne - zijn verbonden door een plein met een monument, bomen en wandelpaden.

Meer informatie vind je terug op www.kazernedossin.eu.