Om een gedeelde en samenhangende visie voor de ontwikkeling van de vroegere Comet-site vorm te geven, gaf Re-Vive de opdracht aan Crepain Binst Architecture en Omgeving om samen met de stad Mechelen een masterplan voor dit gebied uit te werken. Dit masterplan vormt de basis voor de ontwikkeling van de site en voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Masterplan Zorro, bovenaanzicht vanuit het Westen

Duurzame woonwijk

Het masterplan voorziet de ontwikkeling van 314 duurzame wooneenheden met aandacht voor bestaande en nieuwe groenstructuren, een goede verkeersontsluiting en voldoende verschillende woontypologieën.

De belangrijkste ruimtelijke concepten van het masterplan zijn:

  • Afboorden van het bestaande stadsweefsel;
  • Creatie van nieuwe bovenlokale doorsteken;
  • Realisatie van twee grote publieke buurttuinen met groene verbindingen op verschillende niveaus;
  • Een open bouwblok als nieuw bouwbloktypologie,
  • Een autovrij binnengebied;
  • Buurtondersteunende functies zoals een crèche, dienstencentrum, horeca, buurtwinkel en kantoren.

Masterplan Zorro: grote en kleine buurttuin als verbinding

Ter ondersteuning van dit plan werd ook een Mobiliteitseffectenrapport (Mober) opgemaakt.  De wijk wordt ontworpen met aandacht voor het STOP-principe: stappers en trappers zijn in deze hoofdzakelijk autovrije wijk het belangrijkst. Het openbaar vervoer gelegen aan de Koningin Astridlaan is verder een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van de site. Wagens worden aan de rand van de site en hoofdzakelijk ondergronds geparkeerd.

Aanvullend op het Masterplan zal Re-Vive samen met de stad nog een beeldkwaliteitsplan uitwerken met de architecturale richtlijnen waaraan zowel de gebouwen als de openbare ruimte moeten beantwoorden.

Kwalitatieve stedenbouw vertaalt zich ook door het voorzien van energiezuinige woningen, het gebruik van duurzame materialen, duurzaam watergebruik, kwalitatief openbaar domein met kleinere grondinnames van de gebouwen, kwalitatieve wooneenheden, een mix van woontypologieën voor jong en oud(er) en een mix van functies.   

Masterplan Zorro: impressie Auwegemvaart – jaagpad.